Om Tøyen Unlimited

Tøyen Unlimited er en nabolagsinkubator som støtter lokale ildsjeler med innovative idéer til hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap.

Tøyen Unlimited er en uavhengig organisasjon initiert av Bydel Gamle Oslo, og er et av flere tiltak i Områdeløft Tøyen. Eksterne samarbeidspartnere bidrar med finansiering og andre former for støtte.

Hvem støttes?

Unlimiters – individer som blir valgt ut etter søknadsprosessen – blir støttet på tre nivåer, avhengig av hvor langt idéen deres har kommet på veien til å være en bærekraftig virksomhet med sosialt mål og en form for intern ‘profitt-lås’.

Støtten kommer enten som en Prøv det pakke, en Gjør det pakke eller en Bygg det pakke. Pakkene innholder støtte i from av mentoring, nettverksbygging, kapasitetsbygging, tilgang til co-working området og noe økonomisk støtte.

Bidragsytere

Vi samarbeider gjerne både med bidragsytere som kan bidra finansielt og med andre typer ressurser som kan hjelpe selve organisasjonen Tøyen Unlimited eller Unlimiters virksomhetene til å utvikles, piloteres og etableres. For eksempel gjelder dette mentorer, kursholdere og kunder.

Tilgang til faglige nettverk både i offentlige, private, idéele og sosiale sfærer er også viktig, og settes stor pris på.

Ta kontakt for å finne ut av hvordan du kan delta!