Tøyen Unlimited har blitt første norske medlem av Global Social Entrepreneurship Network (GSEN). GSEN er en organisasjon for alle støtteorganisasjoner som jobber mot sosiale entreprenører som er i oppstarten. Kunnskap og metodikk deles blant GSEN medlemmene i over 70 land, og det arrangeres regionale og internasjonale samlinger, verksteder og studieturer.

Unlimited-virksomheten i Norge kommer til å ha stor gevinst av kobling til et stort nettverk av lignende organisasjoner globalt. Den første kunnskapsutveksling skjedde allerede da Peter Ptashko fra GSEN kom til Oslo i to dager midt i desember. Vi diskuterte hvordan Tøyen Unlimited drives i dag, og så på hvordan vi kan utvide modellen nasjonalt i løpet av 2018.

– Det er mye å lære fra andre land som har lang erfaring med støtte av tidligfase sosiale entreprenører. Vi gleder oss til å kunne bedre støtte de inspirerende ildsjeldene som etablerer sosiale foretak på Tøyen og i andre nabolag året som kommer”, sier Sarah Prosser prosjektansvarlig hos Områdeløftene Tøyen og Grønland, Bydel Gamle Oslo.

Gjennom besøk av Peter Ptashko fra GSEN fikk vi opplæring i kapasitetsbygging som handler om utløse individers potensiale til å endre verden der de bor. Fra venstre: Magnus Nystrand (Bydel Gamle Oslo, Områdløftene Tøyen og Grønland), Nicolai Gulowsen (Unlimited Ung), Ole Mikal Yong Pedersen (Nedenfra), Sarah Prosser (Bydel Gamle Oslo, Områdløftene Tøyen og Grønland), Peter Ptashko (GSEN) og Laura Marano (Tøyen Unlimited).