Infomøte om Tøyen Unlimited og søknad for høst 2018.

21 JUNI –  Deichman Tøyen Bibliotek – Tøyen Torg

Hvis du bærer på en idé eller har et brennende ønske om å løse et samfunnsproblem, er dette informasjonsmøtet for deg. Her får du vite hvordan du kan gjøre idéen din om til en bærekraftig virksomhet

– det er fullt mulig å gjøre noe meningsfylt samtidig som du tjener penger på det!

Mennesker som driver virksomheter med mål om gjøre noe positivt for samfunnet, kalles sosiale entreprenører. Deres bidrag og løsninger tar mange ulike former og de er ofte nyskapende.

Vi i Tøyen Unlimited støtter sosiale entreprenører som ønsker å skape endringer i nærmiljøet. Nå søker vi enda flere lokale ildsjeler som kan være med på å løfte lokalsamfunnet vårt, og nettopp derfor inviterer vi til informasjonsmøte.

På møtet vil vi presentere noen av medlemmene våre og eksempler på sosialt entreprenørskap fra utlandet. Sist, men ikke minst,  blir det en enkel workshop om hvordan man finner roten til ulike samfunnsproblem – og hvordan identifisere hva DU kan gjøre for å forbedre dette. Kanskje lærer du noe nytt om hva du må gjøre for å omsette idéen din til handling.

Hvis du bestemmer deg for å søke hos Tøyen Unlimited vil du få din idé vurdert, motta rådgivning og eventuelt forslag til justeringer. Potensielt kan du bli medlem og motta økonomisk støtte, faglig bistand, nettverk og tilgang til vår nabolagsinkubator – et kontorfelleskap befolket av likesinnede på ”Tuben” i 3. etg på Aktivitetshuset K1.

Velkommen til en kveld med informasjon om Tøyen Unlimited, hva og hvem vi tror på, hvordan vi jobber og informasjon om søknadsprosessen.

 

Tøyen Unlimited jobber med både ungdommer og voksne. Møtet er åpent for alle helt ned til 13 år. 

Det blir enkel servering. Velkommen!

Dato: 21 Juni

Tid: kl 16 til kl 18

Sted: Deichman Tøyen (Bibliotek)

Påmelding: post@toyenunlimited.no