We are looking for Communications and Informations Officer!

Vi søker en dynamisk og løsningsorientert person til å jobbe med kommunikasjon og informasjonsarbeid hos Tøyen Unlimited samt relaterte oppgaver knyttet til utvidelse av modellen under Unlimited Norge. Interesse for sosialt entreprenørskap og rollen det kan spille i lokal områdeutvikling, særlig i utsatte områder, har økt de siste årene.

Denne stillingen vil være viktig for å fortsatt øke oppmerksomheten rundt sosialt entreprenørskap. Rollen som kommunikasjonsansvarlig skal være å produsere historier, publikasjoner, digitalt innhold og annet skriftlig materiell som hjelper å bryte ned barrierer for sosiale entreprenører.

Tøyen Unlimited (TU) er en ideell organisasjon som har sitt utspring i Områdeløft Tøyen (Bydel Gamle Oslo) i 2015. I dag fungerer TU som en uavhengig organisasjon og jobber med replikering og utvidelse under den nyetablert Unlimited Norway. Vi er per i dag finansiert av GjensidigeStiftelsen, Husbanken og Oslo Kommune.

Målet med Unlimited-modellen er å støtte flere lokale ildsjeler til å etablere sosiale foretak for å løse kjente samfunnsutfordringer og bygge sterke nærmiljø. Støtte til deltagere gis i form av drift av en «nabolagsinkubator» samt kunnskapsdeling, nettverksbygging og noen økonomisk støtte. Se toyenunlimited.no for mer informasjon.

Arbeidsoppgaver:

 • Produsere informasjonsmateriale av høy kvalitet som støtter Unlimiteds formål.
 • Ansvar for utvikling av en sosial mediastrategi relevant til Unlimiteds aktiviteter og tilnærming til sosialt entreprenørskap. Levere på innhold av denne strategien.
 • Generere innhold: under produksjon av historiene, publikasjoner, digitalt innhold og
  andre trykksaker.
 • Utvikle og ha ansvar for Unlimited Norges historiedatabase som kan brukes under informasjons- og påvirkningsaktiviteter.
 • Ansvar for Unlimiteds merkevare og identitet.
 • Sørge for at partnere og kolleger har nødvendige ressurser til å formidle om sitt arbeid.
 • Bygge tillit og forståelse for Unlimiteds verdier og tilnærming knyttet til ‘ideelt og lokalforankret sosialt entreprenørskap’

Egenskaper og kompetanse:

 • Gode organisatoriske ferdigheter
 • Evne til å raskt tilegne degdeg ny kunnskap, komme i kontakt med nye mennesker og bli kjent med nye ideer.
 • Solid erfaring med å være løsningsorientert og kreativ mht å produsere innhold av høy kvalitet, med et brukervennlig perspektiv
 • Erfaring med skriving og redigering for kunnskapsdeling, søknader og påvirkningsarbeid.
 • Utadvendt og glad i å kommunisere med mennesker medulik bakgrunn og kultur samt beslutningstagere og myndigheter.
 • God kjennskap til offentlige og private sektorer i Oslo og Norge og kunnskap om hvordan disse samarbeider med og støtter ideelle aktører.
 • Evne til å forklare komplekse tema både skriftlig og muntlig på en lettfattelig og inspirerende måte.
 • Evne til å møte flerkulturelle individer med medfølelse og forståelse for hva de brenner for å endre og hvordan de ønsker å gjøre det.
 • Ideutviklingskompetanse.

Kvalifikasjoner og språk:

 • Relevant utdanning på bachelor- og helst mastergradsnivå
 • Flytende Norsk er nødvendig i denne rollen. Og muntlig og skriftlig formidlingsevne på engelsk er et krav. Andre språk er en stor fordel.

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjemmekontor
 • Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale
 • Hyggelig arbeidsmiljø i Aktivitetshuset K1

For spørsmål om stillingen ta kontakt med laura@toyenunlimited.no