We are looking for Development Manager

Vi søker en dynamisk og løsningsorientert person til å lede utviklingen av Tøyen Unlimited samt sørge for at en organisasjons modell bygges med sikte på å støtte andre Unlimited filialer under en felles organisasjon som blir Unlimited Norge. Målet med den nye strukturen er å støtte flere lokale ildsjeler til å etablere sosiale foretak som har som formål å løse kjente samfunnsutfordringer og bygge sterke nærmiljø. Støtte gis i form av drift av en «nabolagsinkubator» samt kunnskapsdeling, nettverksbygging og noe økonomisk støtte. Se toyenunlimited.no for mer informasjon.

Tøyen Unlimited (TU) er en ideell organisasjon som har sitt utspring i Områdeløft Tøyen (Bydel Gamle Oslo) i 2015. I dag fungerer TU som en uavhengig organisasjon, fri til å skalere og utvikle på egne definerte premisser. Samtidig er nærheten til offentlig sektor viktig for å stimulere til felles kunnskapsbygging og samskaping av løsninger gjennom gjensidig forståelse og tillit. Vi er finansiert av GjensidigeStiftelsen, Husbanken og Oslo Kommune.

Arbeidsoppgaver:

 • Søke støtte fra, og samarbeide med, offentlige og private kilder lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Videreutvikle Tøyen Unlimited til å bli en robust og effektiv støtteorganisasjon for lokalt forankrede sosiale entreprenører.
 • Utvikle modeller for replikering av Unlimited-modellen til andre filialer i Oslo og nasjonalt gjennom etablering av Unlimited Norge
 • Skape tillit og forståelse for ‘ideelt, lokalforankret sosialt entreprenørskap’
 • Holde presentasjoner og drive med digital kommunikasjon om Unlimiteds metodikk, ambisjoner og resultater.

Egenskaper og kompetanse:

 • Erfaring med organisasjonsutvikling.
 • Erfaring fra nettverksbasert utviklingsarbeid.
 • Erfaring med vellykket søknadsskriving som har gitt positive og virkningsfulle resultater.
 • God kjennskap til offentlig sektor i Oslo og Norge og kunnskap om hvordan offentlig sektor samarbeider med, og støtter, ideelle aktører.
 • Et dokumentert nettverk i de private og ideelle sektorene som kan benyttes til samarbeid og fundraising.
 • Evne til å forklare komplekse tema både skriftlig og muntlig på en inspirerende måte.
 • Evne til å møte flerkulturelle individer med medfølelse og forståelse for hva de brenner for å endre og hvordan de ønsker å få det til.
 • Ideutviklingskompetanse.
 • Grundererfaring, helst innenfor en sosialrettet bedrift.

Kvalifikasjoner og språk:

 • Relevant utdanning på bachelor- og helst mastergradsnivå
 • Flytende norsk er nødvendig i denne rollen. God muntlig og skriftlig formidlingsevne på engelsk er et krav. Andre språk er en stor fordel.

Vi tilbyr:

 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hjemmekontor
 • Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Lønn etter avtale

Ta kontakt med laura@toyenunlimited.no hvis du har noen spørsmål.