Hvordan fungerer det?

1. Te i TUben

Vi holder åpne møter som vi kaller Te i TUben siste fredagen i måneden. Du finner når under arrangementer. Som navnet tilsier holdes de i TUben, vårt samlingslokale i tredje etasje på Aktivitetshuset K1. La deg bli inspirert og litt bedre kjent med oss!

2. Søk

Fyll ut søknadsskjemaet, men gjør deg gjerne kjent med søknadskriteriene og pakkene som deles ut før du sender inn.

3. Samtale

En av våre award managers inviterer deg til en samtale slik at vi kan bli bedre kjent med deg og idéen din. Etter samtalen avgjør vi om du bør søke på en pakke. Vi har et begrenset antall pakker å dele ut hvert år, og det er tøff konkurranse i hver søknadsrunde.

4. Pakkene

Inneholder økonomisk og profesjonell støtte. Unlimiters sier de setter like mye pris på nettverk og peer to peer støtte som det økonomiske. Vi legger vekt på å tilrettelegge en delings- og læringskultur for alle som er med.

Mer informasjon om pakkene kan du lese her.

5. Sett i gang

Du har et år å benytte deg av pakken din. Du er forpliktet til å bli med på et gitt antall workshops eller arrangementer. Du kan søke neste pakke når som helst.

6. Måling

Underveis vil vi fokusere på at du dokumenterer effekten av aktivitetene dine, og hvilke endringer du oppnår. Etter ett år med støtte fra oss kan du se tilbake og beskrive den sosial verdien du har skapt ved bruk av et enkelt verktøy.