Unlimiters

 

Unlimiters er individer som får støtte fra Tøyen Unlimited i form av en Prøv det, Gjør det eller Bygg det pakke. I 2015 hjalp fem Unlimiters oss å pilotere og teste tenkningen, noe som har utviklet metodikken bak Tøyen Unlimited. De er individer som ønsker å bidra til å bygge et sterkere og tryggere lokalsamfunn på Tøyen, og som ønsker å gjøre dette gjennom å bygge en sosial forretningsmodell.  I april 2016 sa vi velkommen til tre nye Unlimiters. I 2016 kom flere inn, og så langt i 2017 har vi akseptert fem nye unlimiters

Brenner du for å utvikle en løsning på en sosial utfordring her på Tøyen? Ta kontakt med oss eller send oss en søknad via søknadsskjemaet vårt.

 

Unlimiters per juni 2017:

widWid Al-Saedy | Prøv det

WIDE-INK

 

 

 

Sosialt mål: å øke selvstendighet og inkludering blant ulike grupper som faller utenfor i samfunnet for å utløse deres potensial: vanskeligstilt ungdom, flyktninger og minoriteter. Å få til dette ved å koble tilsynelatende“svake grupper” opp med hverandre for gjensidig utveksling av kunnskap gjennom praktisk lønnet arbeid og kursvirksomhet.  Alle har noe å gi – alle er erfaringskonsulenter.

Forretningsidé: WIDE-INK vil gi ungdom et alternativt fritidstilbud og få dem vekk fra dårlige miljøer som Tøyen-ungdom er lett eksponert for. Stimulerende aktiviteter som gir dem selvtillit og verdighet. Dette innbefatter blant annet:

  • Frisørsalong konsepter med personer med flyktningbakgrunn, lokal ungdom og norsk utdannede frisører.
  • Pop-up konsepter. Utleie til bryllup, marked, festivaler, gatearrangementer.
  • Salg av WIDE-INK merchandise, kunst & design.
  • Kursvirksomhet.
  • Bevissthetsskapende arbeid rundt årsaker og løsninger knyttet til utenforskap.
  • Nettverksbygging med mål om lærlingsplasser.

Bakgrunn: Wid kom til Norge i fem års alderen som politisk flyktning fra Irak. Hun har jobbet med flyktingspørsmål I flere år og var dypt involvert I den siste krisen ved Politiets Utlendingsenhet på Tøyen (PU), der hun begynte å jobbe sammen med frisører med flyktningbakgrunn. Wid selv er utdannet innen interiør ved Norges Kreative Høyskole.

Wid har bodd med familien på Tøyen i kommunal bolig i mange år, og har utfordringer bla knyttet til dysleksi og det å komme inn på jobbmarkedet med en flyktningebakgrunn. Hun lever tett på mange av utfordringene som WIDE-INK adresserer. Hun sier “Min motivasjon og overbevisning er at det er et stort uforløst potensiale hos personer som faller utenfor. Dette vil jeg gjøre noe med.”

Følg WideInk på Facebook.

Kontakt: widalsaedy@gmail.com   mobil: 46786991

FaridahGjør det | Faridah Shakoor

ABloom

 

 

 

Sosialt mål: å fremme inkludering og integrering av funksjonshemmede barn og unge og belyse hindringene de møter ved bruk av møteplass og aktiviteter i lokalsamfunn, med særlig fokus på familier med minoritets bakgrunn.

Forretningsidé: Faridah ser for seg at det er mulig å bygge en forretningsmodel baserte på salg av kompetanse og rådgivingstjenester knyttet til kunnskapet sitt om minoritets familier med funksjonshemmede barn, samt billett intekt og film produksjonstjenester hos både private og offentlige instanser.

Nyheter: Faridah ble tatt inn som deltager i Ferd/Reach for Change akselerator-program høst 2015 og nå deltar i et års inkubator programet hos Reach for Change. Faridah Shakoor er opprinnelig fra Uganda og har bodd i Norge i over 20 år. Faridah har bodd på Tøyen i mange år med et barn som går på Tøyen skole, hun var FAU/Driftsleder på Tøyen skole i mange år og er en av de heltene som  kjempet for Områdetløft Tøyen. Hun etablerte Abloom filmfestival for tre år siden og i 2014 var det over 1000 publikum. Faridah ble tildelt Oslo Kultur og kunstnerpris i 2015.

Mer informasjon: abloom.no     Kontakt: faridah@abloom.no  46341945

Marit_Jinn-1Jinn Merethe Jansen | Bygg det

ByVerkstedet

 

 

 

Sosialt mål: Gjennom håndverk og kreativ utfoldelse å gi flest mulig, og spesielt barn og unge, mestring og skaperglede. Dermed bidrar til økt selvtillit, evne til problemløsning og bedre yrkesmuligheter i fremtiden. I tillegg vil et åpent verksted bidra til trygge møteplasser, inkluderende nærmiljø og gi miljøgevinst gjennom bevissthet for gjenbruk og reparasjon.

Forretningsidé: ByVerkstedet arrangerer verkstedsaktiviteter med fokus på sykkelreparasjon og trearbeid. Vi holder kurs, workshops og åpent verksted. Det holdbare, småskalaproduksjon, det lokale og det unike ligger i tiden. Kunnskap om håndverk og etterspørsel etter steder som fokuserer på kreativ virksomhet er stor. ByVerkstedets forretningsidé er å møte disse behovene. Jinn er prosjektleder for ByVerkstedet, og har lang erfaring innen ledelse i kultur- og kreativ bransje, og brenner for å formidle godt håndverk og design. Marit har studert innovasjon og entreprenørskap på Gründerskolen i Shanghai og gjør sitt beste for å gjøre verden til et bedre sted og starter med sitt eget nabolag, Tøyen.

Mer informasjon: www.byverkstedet.no

Kontakt: jinn@byverkstedet

FredrikAlumni | Fredrik Gulowsen

Nyby

 

 

Sosialt mål:  Vil benytte ubrukt kapasitet og talent som fins i hver individ og i etablerte system gjennom etablering av en digital plattform som åpner mulighetene å gi og å ta imot, både frivillig og offentlig tjenester.

Forretningsidé: NYBY utvikler vi en digital plattform for kommunale tjenester, frivillighet og medborgerskap, basert på delingsøkonomiens logikk.

Nyheter: NYBY har nylig signert FoU-samarbeid med Bydel Gamle Oslo, Bydel Nordre Aker og Bærum kommune, med følgeforskning fra Institutt for samfunnsforskning (ISF). Bydel Gamle Oslo har gjennom dette satset 300.000 NOK på utvikling av NYBY. Andre bidragsytere er øvrige FoU-partnere, private investorer og støttespillerer som Pure, Sprint Consulting og Innovasjon Norge. Fredrik bor på Tøyen og er en serie-entreprenør. Han har initiert og drevet kommersielle og sosiale start-ups siden 2002. Vært med å reise over 40 mnok, ledet global markedsintroduksjon for to selskaper, bygget distribusjon i over 20 land, satt opp produksjonslinjer og etablert yrkesutdanningstilbud for gatebarn i Asia.

For mer informasjon: www.nyby.no

Kontakt: fredrik@nyby.no   91889494

shamsa_400Shamsa Abbas Moalin | Prøv det

KULMIS

 

 

 

Sosialt mål: å forebygge sykdom (diabetes, kreft og psykisk helse) gjennom aktivitet sosial treff og informasjon, med fokus på det somaliske miljøet men åpen for alle.

Forretningsidé: å etablere en senter som tilbyr diverse aktiviteter (trening, informasjon, systue, leksehjelp). Å finansiere denne ved utleie av lokalen til fest og arrangementer samt tilbyr kurs og tjenester.

Nyheter: Shamsa fikk tildelt 100.000 NOK i aktivitetspenger til å støtte ulike oppstarts kostnader. Hun har arrangerte flere treff for 50-70 kvinner med fokus på diabetes og psykiske helse. Hun har etablert nettside, startet Kulmis Catering og holder på med etablering av Kulmis Sygruppe (ta gjerne kontakt hvis du vil bli med!). Shamsa har bodd i Norge i 7 år, er helsefagarbeider utdannet og jobber frivillig med en rekke tiltak til å støtte andre. Hun har jobbet med Leadership Foundation og har vært på Lederprogrammet Framtidas ledere for kvinner i den somaliske diasporaen hos Nansen Fredssenter.

Mer informasjon: kulmis.no     Kontakt: sami-i@hotmail.com  tel: 40048306

OlePrøv det | Ole Pedersen

Nedenfra

 

 

 

Sosialt mål: Nedenfra vil bidra til økt kunnskap om, og bruk av, medvirkning som strategisk verktøy for byøkologisk byutvikling.

Forretningsidé: Nedenfra et ressursenter for beboere, lokalsamfunn, grasrot og boligaktivister, og et kompetansesenter for det offentlige og andre aktører med behov for å implementere medvirkning som strategisk verktøy.Det har et særlig fokus på bolig og kultur. Nedenfra tilbyr tjenester i alle ledd som kreves for en god medvirkningsprosess fra planlegging og design til gjennomføring og rapportering.

Nyheter: Ole er i gang med å utvikle medvirkninngs workshops og konferanse med tema ‘Tøyen i ti år til’. Fokus er å se på utskiftning av beboerne som utilsiktet resultat av Tøyenløftet, se på mulige strategier for å motvirke dette, og engasjere utsatte beboere og nærmiljøet i videre prosess for utviklingen. Ta kontakt hvis du vil engasjere deg! Ole er deltager i samvirket Taxitaxitaxi som driver musikkbaren taxi take away og klubbscenen maksitaksi. Erfaring med medvirkning fra Hauskvartalet og andre byøkologiske prosjekter. Engasjert i kultur, sosiale bevegelser og byutvikling.

For oppdateringer, følg Ole og Nedenfra på Facebook.

Kontakt: ole@taxitaxitaxi.no  94039499

flexi kjekkassenFlexi Aukan | Prøv det

Brødhue

 

 

 

Sosialt mål:  å hjelpe unge navigere unna psykisk lidelse, kriminelle-, rus- og andre destruktive miljøer gjennom kostholds-bevisthet og kulturarbeid.

Forretningsidé: å selge foredrag, konsert og kompetanse til offentlig og private. I tillegg vil Flexi ser på muligheter for slag av merchendise, lage sin egen Brødhue-brødet, selge mat ved konserter, gi ut en kokebok og trekke investorer.

Nyheter: Flexi jobber mest med musikken sin for tiden – han er nesten ferdig med albumet sitt. Han satser på Brødhudet sent vår/sommer 2016 for å prøve konseptet videre. Flexi er hiphop-artist, pappa, foredragsholder, designer, kunstner, koordinator ved ID Prosjektene, grafisk-, vissuelt- og artist- ansvarlig for Morradi Scene og nå Brødhuegründer. Hans familie kommer fra Tøyen, han startet musikk på Gamle Oslo Aktivitetshuset, var med å arrangere det første Tøyen festene og har jobbet i området de siste tre år.

Kontakt: flexi@morradi.net   91916194

photo 1Prøv det | Hussein Awad Nur

Ramaas Bolig

 

 

Sosialt mål: er å gi folk, som sliter med å kjøpe bolig, reell mulighet til å komme inn på boligmarkedet. Dette etableres gjennom en sosial boligmegling, som tilbyr et kollektivt låneansvar, uten renter.

Forretningsidé: Hussein vil etablere en virksomhet med et sosialt anliggende knyttet til å gi boligmegling som bidrar til at folk kan skape bærekraftige bo-modeller, som tetter gapet mellom kommunale leieboliger og dagens private eie-/leiemarkedet i Norge.

Nyheter: Husein fortsetter som aktiv frivillig på Tøyen, hvor han blant annet har styreverv i Tøyen Sportsklubb. Han arbeider som Link arbeidere for Bydelen og har etablert Link kontor i K1. Han deltar i Tøyenravn, og han har lenge arbeidet med ideer knyttet til det å få flere Somalierne inn i arbeidslivet. Han påpeker at en trygg bolig er grunnleggende for å kunne ha et trygt fundament for arbeid, familie og positive bidrag til nabolaget. Hussein har vokst opp i Norge og har i de siste årene etablerte flere forretninger.

Kontakt: marshall2009@live.no   46655005

BjørnarBjørnar Grønhaug | Gjør det

Fellesfilm

 

 

 

Sosialt mål: Fremme personlig og lokal historiefortelling med sosial verdi, så flere kjenner seg igjen i historiene som fortelles og føler sterkere tilknytning til det samfunnet vi alle er en del av. Felles film ønsker å etablere en lokal nett-tv som samler offentlige, private og filmfaglige interesser rundt sosial verdiskaping på Tøyen. Formålet er å etablere den første av mange lokale nett-tv kanaler i Norge, som alle fremmer sosial verdiskaping gjennom filmfortellinger produsert i samarbeid med det lokalmiljøet historiefortellerne tilhører.Det endelige målet er å endre verdikjeden for kort- og dokumentarfilmbransjen, skape mer bærekraftig drift og fremme mangfold blant historiene vi deler mellom oss.

Forretningsidé: å etablere TøyenTV som den første av en rekke lokale nett-tv kanaler. På sikt bygge en nasjonal nett-tv kanal, som samler alt det beste fra alle bydels- og bykanalene i landet. Forretningsmodellen er basert på å samle frivillige, private, offentlige og fagmiljøet i lokalmiljøene rundt i Norge og at et lokalt råd avgjør hvilke historier som skal fortelles.

Nyheter: Felles film as er endelig etablert med kontor på Tøyen og godt i gang med å produsere lokalt verdifulle historier i samarbeid med andre lokale krefter. Bjørnar har også hatt Oslo kommune på besøk og er i ferd med å søke videre utviklings- og etableringstilskudd fra kommunen. Nye nettsider og den første utgaven av TøyenTV beregnes lansert rundt september 2016. Bjørnar startet Felles film som enkeltmannsforetak i 2012 og har produsert en rekke kort- og dokumentarfilmer. Filmene baserer seg særlig på andre menneskers personlige opplevelser og har vunnet festivalpriser, blitt vist på VGTV, DBTV, i svenske Expressen og skapt sterke reaksjoner blant publikum. Gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge har de to siste årene gått med til å undersøke hvordan verdikjeden i norsk kort- og dokumentarfilmbransje kan endres og om det er mulig å skape en bærekraftig forretningmodell for fremtidens produsenter.

For mer informasjon: https://www.fellesfilm.no 

Følg Felles Film på Facebook, og TøyenTV på Facebook.

Kontakt: bjornar@fellesfilm.no

45218715

Skjermbilde 2017-06-19 kl. 12.33.39
Prøv det | Yasser Abdelrahim

Den arabiske skolen i Norge

 

 

 

Forretningsidé: Mange ungdom vokser i dag opp mellom to eller flere kulturer, – og i stedet for å finne seg til rette 100 % begge steder, opplever mange å ikke være fullverdige i noen av kulturene. Flere barn og ungdom sendes til sine foreldres hjemland for at de skal lære språk, få en kulturell tilhørighet og en kulturell identitet. Andre blir sendt på koranundervisning i moskeer. Lukkede arenaer uten åpenhet kan føre til negativ sosial kontroll, påvirkning, og utvikling av ekstreme holdninger. Per i dag finnes det ikke undervisningstilbud i arabisk språk, kultur og historie for barn og unge utenfor religiøse trossamfunn. Yasser skal løse dette gjennom å skape et trygt og kunnskapsbasert læringssted som tilbyr arabisk språk, kultur og historie for barn og unge på Tøyen. DASIN skal ha en nøytral profil, som er uavhengig av en bestemt religiøs eller etnisk bakgrunn. DASIN er en sosialentreprenør som skal utgjøre et viktig alternativ til opplæring i moskeer eller til å sende barna utenlands. Alle som er interessert i arabisk språk, kultur og historie er velkomne til å være med å lære dette innenfor en norsk kontekst.

Sosialt mål: Barn og unge skal kunne lære sitt andrespråk innenfor en norsk kontekst og dermed kunne føle  seg som en del av det norske samfunnet. DASIN skal jobbe for at barn og unge finner sin identitet og føler tilhørighet, og åpenheten og måten språkopplæringen legges opp skal motvirke at ekstreme holdninger og radikalisering får grobunn.

Kontakt: post@dasin.no   93019149

Mohamed Abdirashid| Unlimited UNG Prøv det

 BB studios

 

 

Forretningsidé:  BB Studios ønsker å skape en plattform der unge kreative med minoritetsbakgrunn får vist frem sine talenter.

En gang i fremtiden ser han for seg å ha etablert kunstgalleri, forlag (bla med å oversette til norsk), magasin, nettside, produksjonsselskap.

 

Kontakt: mohame94@live.no 99406185

 

Prøv det | Edvard Myska

SCENEDELTA – Teater og folkehelse

 

 

 

Forretningsidé: Foreningen SCENEDELTA – Teater og Folkehelse ble stiftet i 2016 for å styrke arbeidet med teater og helse i Norge og for å gi flere mulighet til å delta i teateraktivitet som en viktig del av folkehelsearbeidet. SCENEDELTA er en paraplyorganisasjon for ulike ressursgrupper som lager teaterframføringer i et folkehelseperspektiv.

Foreningen består i dag av fire grupper: Teater Vildenvei, som jobber for å fremme psykisk helse, en teatergruppe for ungdom med forskjellige utfordringer, og to grupper for flyktninger/innvandrere med integrering som mål. Alle gruppene jobber for å fremme folkehelse på ulike måter, men er spesielt rettet mot psykisk helse og generell helsefremming i form av identitetsbygging, ensomhetsforebygging, integrering, sosial trening, og personlig utvikling.

“Å legge til rette for deltakelse i sosialt fellesskap som gir opplevelse av tilhørighet og mestring er godt folkehelsearbeid.”

Sosialt mål: Gi personer med psykiske lidelser og problemer en opplevelse av tilhørighet, mestring og tro på seg selv. Vi skal legge til rette for deltakelse i sosialt fellesskap som gir opplevelse av tilhørighet og mestring.

Forskning, evaluering og lang erfaring fra arbeidet med Teater Vildenvei har vist at teater kan bidra til å styrke integrering, redusere ensomhet, bygge nettverk, skape dialog, styrke selvtilliten/selvfølelsen, og generelt sett bidra til at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser.

Kontakt: edvardmyska@hotmail.com   95907969

Skjermbilde 2017-06-19 kl. 13.50.08Prøv det | Matilda von Sydow

Jobbsøkerhjelpen

 

 

 

Forretningsidé: Jobbsøkerhjelpen skal gi profesjonell, gratis jobbsøkerveiledning for unge, der veiledere har kunnskap og tid til hver enkelt deltager. Viljen er der hos de fleste unge, men jobbsøking tar tid og kan tære på selvtilliten. Vi ønsker å holde faste kurs, 1-1 veiledning og skreddersydde kurs for enkelte målgrupper. Vi vil følge opp deltagerne i ettertid gjennom telefon for å høre hvordan det går og måle effekt.

Sosialt mål: Vi vil forebygge arbeidsledighet ved å gi flere muligheten til å få innpass i det ordinære arbeidsmarkedet tidlig. På denne måten kan både enkeltpersonen og samfunnet bespares for enorme kostnader. Tidlig innpass i det ordinære arbeidsmarkedet, for eksempel deltid ved siden av skolen, senker sjansene betraktelig for senere arbeidsledighet. Vi vil tilby gratis, profesjonell jobbsøkerveiledning det øyeblikket et menneske ønsker seg jobb, ikke vente.

Kontakt: matilda@jobbsokerhjelpen.no  92284110

Prøv det | Faisa Warsamefaisa 1

Håp Kompetanse

 

 

 

 

Forretningsidé: 

Faisa vil utvikle Håp Kompetanse som en brobygger mellom offentlige instanser som for eksempel skole, barnehage, bydel, NAV og hjem. Dette vil hun i første omgang gjøre gjennom å utvikle kurs og gjennomføre kompetansehevende aktiviteter både inn mot offentlig sektor og rettet mot foreldre. Faisa har vokst opp på Tøyen, og studerer til å bli sosionom. Hun har derfor både egne erfaringer og faglig bakgrunn for å starte opp Håp Kompetanse.

Sosialt mål: 

Faisa vil skape en bedre hverdag for barn gjennom å fange opp det barn av innvandrerforeldre, først og fremst somaliske foreldre, finner utfordrende. Barn opplever ofte en konflikt mellom ulike kulturer, noe som også kan påvirke deres selvbilde og tilhørighet til begge kulturer. Hun vil jobbe med relasjonsbygging mellom barn og deres foreldre, samt mellom skole og hjem. Faisa mener at foreldre og skole må ha et godt samarbeid for at barna skal lykkes i sin skolehverdag, og i mange tilfeller er det misforståelser og mangel på kunnskap om den andre part som gjør at samarbeidet blir komplisert.

Hun ønsker å bedre psykisk helse for innvandrerkvinner, spesielt blant somaliske kvinner da dette er en gruppe som ofte ikke benytter seg av tilbudene innen psykisk helse. Gjennom bedre kommunikasjon og relasjon mellom foreldre og barn fra ulike generasjoner vil hun øke forståelsen for hverandre.

Kontakt: faisawarsame2111@gmail.com 40062129