Offentlig: Bydel Gamle Oslo, via Områdeløft Tøyen, støtter Tøyen Unlimited gjennom en lønnet stilling til drift av Nabolagsinkubatoren.

Av stor verdi for Unlimiters er kunnskapen som fins blant offentlig ansatte. For eksempel er flere Unlimiters opptatt av boligrelaterte utfordringer, derfor er vi svært takknemlige for at Husbanken har sagt seg villig til å delta, gjennom å finne kontaktpersoner som kan rådgi disse Unlimiters. Kjenner du til andre relevante eksperter som kan hjelpe? Ta gjerne kontakt!