Fredrik Gulowsen Nyby

Sosialt mål:  Å benytte ubrukt kapasitet og talent som finnes i ethvert individ og skape et system som åpner mulighetene for å gi og å ta imot frivillige og offentlig tjenester. Dette gjøres mulig gjennom en digital plattform .

Forretningsidé: I NYBY utvikler vi en digital plattform for kommunale tjenester, frivillighet og medborgerskap, basert på delingsøkonomiens logikk.

Kontakt: fredrik@nyby.no / 91889494

Nettside: www.nyby.no