Kissima Basse | Ideell Sikkerhet

Sosialt mål: Å redusere opplevelser av utrygghet i nærmiljøet, og forebygge utenforskap, kriminalitet, og rusproblemer gjennom deltakelse i lokalt sikkerhetsarbeid.

Forretningsidé: Ideell SIkkerhet er en sikkerhetstjeneste med lokal forankring og en relasjonell tilnærming. Vi ønsker et tryggere nabolag for alle, og rekrutterer unge mennesker med kjennskap til nærmiljøet til tjenesten. Vi vil tilby kurs, veiledning og opplæring, og gi ungdom arbeidserfaring og (på sikt) lønn. Vi vil skape ringvirkninger utover selve sikkerhetstjenesten; vår ambisjon er å etablere en standard som endrer hvordan sikkerhetsarbeid – i nabolag og uteliv – organiseres og gjennomføres.

Bakgrunn: Jeg har 15 års erfaring innen vakthold og sikkerhetsarbeid, og har et sterkt, flerkulturelt nettverk på Tøyen. Jeg brenner for at ungsom skal få bedre muligheter, og for et trygt nabolag for alle.

Kontakt: kissimab@gmail.com