Mohamed Abdirashid Abdibasid Coaching

Sosialt mål: Å bekjempe stigma og øke kunnskapsnivået rundt mental helse i innvandrermiljøer. Mange innvandrere og innvandrerfamilier har vært gjennom opprivelde eller tunge opplevelser (for eksempel flukt), og sliter med for eksempel fattigdom, redusert fremtidstro, mistillitt til samfunnet, lav mestringsfølelse, og så videre. Stigma og dårlig kunnskap rundt mental helse i innvandrermiljøer gjør at mange som trenger hjelp ikke får det, og fører til en ond sirkel som Abdibasis Coaching ser som sitt formål å bryte.

Forretningsidé: Abdibasid coaching tilbyr en rekke tjenester, både til enkeltpersoner, private foretak, og til personer i hjelpeapparatet. Jeg vil tilby foredrag, workshops, coaching, samt samtaler med unge og voksne for å formidle informasjon og mestringsstrategier som lavterskeltilbud.

Om meg: Jeg har lang og solid erfaring som praktiserende familieterapeaut, og er nylig utdannet som NLP-coach.

Kontakt: mohame94@live.no 99406185