Kissima Basse

Kissima Basse

Prøv det   Kissima Basse | Ideell Sikkerhet Sosialt mål: Å redusere opplevelser av utrygghet i nærmiljøet, og forebygge utenforskap, kriminalitet, og rusproblemer gjennom deltakelse i lokalt sikkerhetsarbeid. Forretningsidé: Ideell SIkkerhet er en sikkerhetstjeneste...
Miriam El Mousoaui

Miriam El Mousoaui

Prøv det   Miriam El Mousoaui | Freelancemiriam   Sosialt mål: Å gi skape arbeidsplasser og gi verdifull arbeidserfaring til talentfulle makeup artister uten formell kompetanse og/eller nettverk i bransjen. Forretningsidé: Jeg ønsker å skape en plattform for makeup...
Uzma Hussain

Uzma Hussain

Prøv det ← Forrige Laura Tetero Neste Miriam El Mousoaui → Uzma Hussain | T-Town Ungdommer Sosialt mål:  Å motivere ungdom til å ta bedre avgjørelser i sine liv og sin fremtid, og skape et bedre nærmiljø. Vi tror tilpassede aktiviteter og arbeidsmuligheter...
Laura Tetero

Laura Tetero

Prøv det ← Mathias Michelsen Uzma Hussain → Laura Tetero | Justus UB Sosialt mål: Å få jenter til å bidra i storsamfunnet, hvilket vil øke integreringen og fremme et fellesskap på tvers av etnisiteter. JUSTUS vil løse samfunnsproblemet som involverer utrygge...
Mathias Michelsen

Mathias Michelsen

Prøv det ← Ayalew G. Desta Laura Tetero → Mathias Michelsen | Hagecrew Sosialt mål: Å skape fremtidsrettede jobber og muligheter for barn og unge som trenger det. Målet er at grunnlaget de får i Hagecrew gjør at de kan bidra til en grønnere økonomi, et mer...