Uzma Hussain

Uzma Hussain

Prøv det ← Forrige Laura Tetero Uzma Hussain | T-Town Ungdommer Sosialt mål:  Å motivere ungdom til å ta bedre avgjørelser i sine liv og sin fremtid, og skape et bedre nærmiljø. Vi tror tilpassede aktiviteter og arbeidsmuligheter vil bidra til dette....
Laura Tetero

Laura Tetero

Prøv det ← Mathias Michelsen Uzma Hussain → Laura Tetero | Justus UB Sosialt mål: Å få jenter til å bidra i storsamfunnet, hvilket vil øke integreringen og fremme et fellesskap på tvers av etnisiteter. JUSTUS vil løse samfunnsproblemet som involverer utrygge...
Mathias Michelsen

Mathias Michelsen

Prøv det ← Ayalew G. Desta Laura Tetero → Mathias Michelsen | Hagecrew Sosialt mål: Å skape fremtidsrettede jobber og muligheter for barn og unge som trenger det. Målet er at grunnlaget de får i Hagecrew gjør at de kan bidra til en grønnere økonomi, et mer...
Ayalew G. Desta

Ayalew G. Desta

Prøv det ← Elvic Kongolo Mathias Michelsen → Ayalew G. Desta | Independent Business Accelerator Sosialt mål: Å forebygge fattigdom gjennom å skape en kultur som bygger opp kapasiteten til lokale bedrifter på Tøyen og Grønland. Dette for å skape og...
Elvic Kongolo

Elvic Kongolo

Prøv det ← Wid Al-Saedy Ayalew G. Desta → Elvic Kongolo | Musikkbryggeriet Sosialt mål: Å bidra til en mer inkluderende og mangfoldig musikkbransje på Tøyen. Vårt formål er å senke barrierene for samarbeid mellom etablert norsk musikkbransje og musikere med...