Unlimited Partnere

Tøyen Unlimted er avhengig av flere typer samarbeidspartnere:

1. Offentlig: Bydel Gamle Oslo, via Områdeløft Tøyen, støtter ved lønnet stilling til drift av Tøyen Unlimited. I tillegg er det flere andre ansatte som støtter med råd, koblinger til relevante Tøyenbeboere og til andre offentlige organer i Bydelen.

2. Økonomisk støtte fra private organisajoner: Støtten bak Unlimited-pakkene kommer fra eksterne partnere (og i framtiden muligens også offentlige partnere). Partnership for Change, via Løge Stiftelsen, var den første økonomiske partneren som muliggjorde denne formen for samarbeid og pilotering av Tøyen Unlimited. Pakkene som ble delt ut september 2015 ble finansierte fra denne partneren. Gjensidigesiftelsen kom med økonomisk støtte tidlig i 2016 som har blitt brukt på å etablere et co-working område for alle Unlimiters, få inn inspirerende foredragsholdere og mentorer samt utbetale flere pakker og bygge vårt samfunn av sosiale entreprenører på Tøyen. Vi søker aktivt hos andre stiftelser, offentlig instanser og private organisasjoner for å øke potten og dermed muligheten til å støtte mange innovative idéer og sosiale virksomheter.

3. Pro bono tjenester fra private organisasjoner: pro bono-partnere støtter Unlimiters eller Tøyen Unlimited med tid eller andre ressurser. Av særlig stor interesse er lokaler som kan brukes til etablering og prøving av idéene i stadium før en mer forutsigbar inntektsstrøm er sikret. Ta kontakt hvis du kan bidra!

4. Støtte fra offentlig og frivillige organisasjoner: Av stor verdi til Unlimiters er kunnskapen som fins blant offentlig ansatte og i etablerte frivillige organisasjoner. For eksempel er flere  opptatt av boligrelaterte utfordringer. Vår partner Husbanken har sagt seg villig til å finne riktig kontaktperson til å gi råd til Unlimiters. Har du andre relevant ekspertise fra innsiden av det offentlige som kan hjelpe hører vi gjerne fra deg.

5. Støtte fra individer: Vi er på utkikk etter kompetente individer som kan bli mentors for Unlimiters. De jobber på alle nivåer og innenfor et bredt område. Ta kontakt hvis du mener du kan hjelpe til med å løfte frem en av våre Unlimiters.