Unlimited Partnere

Tøyen Unlimted er avhengig av flere type samarbeidspartnere:

1. Offentlig: Bydel Gamle Oslo, via Områdeløft Tøyen, støtter ved lønnet stilling til drift av Tøyen Unlimited. I tillegg er det flere andre ansatter støtter med råd, koblinger til relevante Tøyen beboerne og til andre offentlig organer i Bydelen.

2. Økonomisk støtte fra private organisajoner: Støtten bak Unlimiteds pakkene kommer fra eksterne partnerer (og i framtid muligens også offentlig). Partnership for Change, via Løge Stiftelsen, var den første slik økonomisk partner muliggjorde dette form for samarbeid og pilotering av Tøyen Unlimited. Pakkene som deles ut september 2015 ble finansierte slik. Gjensidigesiftelsen kom med økonomisk støtte tidlig i 2016 som skal brukes til å etablere et co-working område for alle Unlimiters, få inn inspirerende foredragsholdere og mentorer samt utbetale flere pakke og bygge vårt samfunn av sosiale entreprenører på Tøyen. Vi søker aktiv hos andre stiftelser, offentlig instanser og private firma for å øke potten og dermed muligheten til å støtte mange innvative idéer og sosiale virksomheter.

3. Pro bono tjenester fra private organisasjoner: De som er interesserte til å bidra ‘pro bono’ med tid eller andre ressurser som kan støtte mottagerer av Tøyen unlimited pakker eller Tøyen Unlimited selv. Av særlig stor interesse er lokaler som kan brukes til etablering og prøving av idéene i stadium før en mer forutsigbar inntektsstrøm er sikkret. Ta kontakt hvis du kan bidra!

4. Støtte fra offentlig og frivillige organisasjoner: Av stor verdi til Unlimiters er kunnskapen som fins blant offentlig ansatter og inn i etablerte frivillige organisasjoner. For eksempel flere er opptatt av bolig relaterte utfordringer. Våre partner Husbanken har sagt seg villig til å finne det riktig kontaktperson til å gi råd til disse Unlimiters. Har du andre relevante ekspertise fra innsiden av det offentlig som kan hjelpe ta gjerne kontakt.

5. Støtte fra individer: Vi er på utsikt etter kompetente individer som kan bli mentors for Unlimiters. De jobber på alle nivå og innenfor et bred spectrum av tema. Ta kontakt hvis du mener du kan være det mennesker som kan hjelpe å løfte en av våre Unlimiters selv høyere og raskere enn de er nå.