Tøyen Unlimited handler om å støtter lokale ildsjeler med innovative idéer til hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap. Det er mange former for støtte som trengs for å bygge trygge og inkluderende nabolag.

Økonomisk støtte fra private organisajoner: Støtten bak Unlimiteds pakkene kommer fra eksterne bidragsytere (og i framtid muligens også offentlige). Partnership for Change, via Løge Stiftelsen, var den første økonomiske bidragsyter som muliggjorde denne formen for samarbeid og pilotering av Tøyen Unlimited. De finansierte pakkene som ble delt ut til Unlimiters i september 2015. Gjensidigesiftelsen kom med økonomisk støtte tidlig i 2016. Denne støtten benyttes til å etablere et co-working område for alle Unlimiters, få inn inspirerende foredragsholdere og mentorer, samt utbetale flere pakker og bygge et fellesskap av sosiale entreprenører på Tøyen. Vi søker aktiv hos andre stiftelser, offentlig instanser og private firma for å øke potten, og dermed få mulighet til å støtte enda flere innovative idéer og sosiale virksomheter.