Tøyen Unlimited er en uavhengig organisasjon som støtter ildsjeler med innovative idéer om hvordan sosiale utfordringer på Tøyen kan løses gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring. Individer støttes til å etablere bærekraftige virksomheter som, i motsetning til kommersielle bedrifter, alltid prioriterer det sosiale målet (social mission) og resultatene er dokumentert både i den sosiale verdien virksomheten har tilført samfunnet og at virksomhet er økonomisk bærekraftig. Alternativt er overskuddet låst i virksomheten og ingen av aksjeeierne, individer eller grupper, skal tjene store summer på driften eller ta utbytte.

Tøyen Unlimited inngår i Områdeløft Tøyens mange tiltak for å gjøre Tøyen til et bedre sted å bo.

Tøyen Unlimited støtter ildsjeler med innovative idéer til hvordan sosiale utfordringer på Tøyen kan løses gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring.

Tøyen Unlimited tror på sosial verdiskaping ved å gi lokale beboere mulighet til å prøve, gjøre og bygge egne løsninger på sosiale utfordringer. De som får støtte er ofte utradisjonelle og ressurssterke mennesker, som brenner for en sak de kjenner gjennom egen livserfaring. Å få den støtten som trengs til å prøve å sette idéen ut i livet kan gi selvtillit, nye ferdigheter, kontakter og kunnskap som ellers er gjemt bak lukkede dører.

Det fungerer ved å støtte individuelle Unlimiters med en ‘pakke’. Pakkens innhold er mentorskap, kunnskap og nettverk samt litt økonomisk støtte. Hvor mye støtte avhenger av hvor langt forretningsideen har kommet i sin sosialt entreprenørskaps tenkning og utvikling. Pakkene fins i tre størrelse med forholdsvis mer tilpasset støtte og mer finansiering. Mer informasjon om hele prosessen, fra idé til fulført pakke, kan leses om her.

Offentlig-privat samarbeidsprosjekt: Tøyen Unlimited er et pilotprosjekt i regi av Bydel Gamle Oslo, ved Områdeløft Tøyen. Prosjektet får også økonomisk og pro bono støtte fra private stiftelser: Partnership for Change er første samarbeidspartner.

Tøyen Unlimited er tilknyttet et stort, globalt nettverk med høy og variert kompetanse. Det viktigste er UnLtd i UK: Storbritannias største organisasjon for støtte av sosiale entreprenører. Tøyen Unlimited har hentet mye inspirasjon fra UnLtd i utviklingen av sitt konsept.

Linker 

Her er noen av de mest nyttige og inspirerende ressursene innenfor temaet stedsutvikling gjennom sosialt nabolagsentreprenørskap. Send oss gjerne tips til andre kilder av kunnskap og inspirasjon.

Sosialt entreprenørskap

UnLtd UK: The leading provider of support to social entrepreneurs in the UK and offers the largest such network in the world.

SEUK: The UK national body for social enterprise

Digbeth social enterprise quarter

Tøyen

Tøyen områdeløft

Community Development

Locality Locality is the UK national network of ambitious and enterprising community-led organisations, working together to help neighbourhoods thrive