top of page

Abdirahim Ismael: Prøv Det
Scholae Vitae

Sosialt mål

Ideen bygger på erfaring i jobb med ungdom og kurs for disse i ulike emner. Abdirahim har erfart at mange ungdom mangler tradisjonell kompetanse og at CV ikke fanger opp ulike sider av menneskelig kompetanse hos unge mennesker.

Forretningsidé

Abdirahim ønsker at Scholae Vitae både skal kunne tas i bruk av arbeidstaker og arbeidsgiver og at arbeidsgiver skal betale for tjenesten. Han ser også NAV som en potensiell kunde.

 

Bakgrunn

Abdirahim er utdannet statsviter og er en mann med mange ideer. Ideen han bringer til torgs her i TU er Scholae Vitae , som er en alternativ CV, der man kan registrere all kunnskap, også informell kunnskap og erfaring som ikke ordinære CVer fanger opp.

Abdirahim Ismail.jpg

Kontakt

+47 911 896 64

abdirahim.ismael21@gmail.com

bottom of page