top of page

Alumn: Bjørnar Grønhaug: Bygg det

Felles Film

Sosialt mål:

Å fremme personlig og lokal historiefortelling med sosial verdi, så flere kjenner seg igjen i historiene som fortelles og føler sterkere tilknytning til det samfunnet vi alle er en del av. Verdiskapningen vil skje gjennom filmfortellinger produsert i samarbeid med det lokalmiljøet historiefortellerne tilhører.

Forretningsidé:

Bjørnar i Felles Film fikk støtte til å etablere TøyenTV som skulle samle offentlige, private og filmfaglige interesser rundt sosial verdiskaping på Tøyen. Forretningsmodellen er basert på å samle frivillige, private, offentlige og fagmiljøet i lokalmiljøene rundt i Norge, og at et lokalt råd som avgjør hvilke historier som skal fortelles.

Bakgrunn:

Bjørnar startet Felles Film som enkeltmannsforetak i 2012 og har produsert en rekke kort- og dokumentarfilmer. Filmene baserer seg særlig på andre menneskers personlige opplevelser og har vunnet festivalpriser, blitt vist på VGTV, DBTV, i svenske Expressen og skapt sterke reaksjoner blant publikum. Gjennom tilskudd fra Innovasjon Norge har de to siste årene gått med til å undersøke hvordan verdikjeden i norsk kort- og dokumentarfilmbransje kan endres og om det er mulig å skape en bærekraftig forretningsmodell for fremtidens produsenter.

Bjørnar.jpg
bottom of page