top of page

Alumn: Cecilia Amponsah: Prøv det

Sankofa African Cuisine

Sosialt mål

Å gi kvinner med minoritetsbakgrunn som står utenfor det ordinære arbeidslivet en vei inn, og å bringe vestafrikansk mat og kultur til både den norske befolkningen og den vestafrikanske diasporaen. 


Forretningsidé
Sankofa African Cuisine er en vestafrikansk restaurant som serverer mat med mening. Her jobber minoritetskvinner som faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet, og som får en vei inn i lønnet, formelt arbeid gjennom Sankofa. Samtidig fungerer restauranten som et kulturelt vindu til Vestafrika, både for diasporaen og den øvrige befolkningen. For diasporaen vil mat, sang, dans, og andre aktiviteter gi en fornyet tilknytning til egne røtter, og en følelse av hjem. Gjennom mat og kultur vil Sankofa dermed jobbe for økt følelse av tilhørighet og fellesskap, være en krysskulturell møteplass, og samtidig få flere ut i lønnet arbeid.

https://sankofacuisine.com

IMG_1642.JPG
bottom of page