top of page

Alumn: Daniel Engvig Amundsen: Prøv det

Dyrk 

Sosialt mål
Å muliggjøre hagedyrking for alle og dermed å spre kunnskap om dyrking, grønn glede, og miljø. 

 

Forretningsidé
Dyrk Oslo er et hagedelingskonsept - son AirBnB, bare for hager. Idéen kom da Daniel snakket med en kamerat som ønsket å dyrke grønnsaker, men ikke hadde noen hage å dyrke i. Kameraten ville ha kolonihage, men ventetiden var over ti år! Det var her Daniel fikk en idé. Idéen og konseptet hagedeling ble utformet og slik ble Dyrk til - som i dag består av to gode kamerater som jobber for å gi deg den beste dyrkegleden.

 

Daniel og Henrik er ikke bare glad i å dyrke planter og grønnsaker, men de er også opptatt av å hjelpe andre mennesker, og ønsker å bidra til å redde planeten vår. Derfor dekker Dyrk hele 8 av 17 FN’s bærekraftsmål: Utrydde sult, God helse, Innovasjon og Infrastruktur, Mindre ulikhet, Bærekraftige byer og samfunn, Ansvarlig forbruk og produksjon, Liv på land og Samarbeid for å nå målene.

Daniel.jpg

Kontakt

www.dyrkoslo.no

bottom of page