top of page

Eduard Myska: Prøv det

Scenedelta

Sosialt mål

Å gi personer med psykiske lidelser og problemer en opplevelse av tilhørighet, mestring og tro på seg selv. SCENEDELTA skal legge til rette for deltakelse i sosialt fellesskap som igjen gir opplevelse av tilhørighet og mestring.

 

Forretningsidé

Forskning, evaluering og lang erfaring fra arbeidet med Teater Vildenvei har vist at teater kan bidra til å styrke integrering, redusere ensomhet, bygge nettverk, skape dialog og styrke selvtilliten/selvfølelsen. Eduard er opptatt av at alle mennesker skal kunne leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser.

 

Foreningen SCENEDELTA – Teater og Folkehelse ble stiftet i 2016 for å styrke arbeidet med teater og helse i Norge og for å gi flere mulighet til å delta i teateraktivitet som en viktig del av folkehelsearbeidet. SCENEDELTA er en paraplyorganisasjon for ulike ressursgrupper som lager teaterforestillinger i et folkehelseperspektiv.

 

Foreningen består i dag av fire grupper: Teater Vildenvei, som jobber for å fremme psykisk helse, en teatergruppe for ungdom med forskjellige utfordringer, og to grupper for flyktninger/innvandrere med integrering som mål. Alle gruppene jobber for å fremme folkehelse på ulike måter, men er spesielt rettet mot psykisk helse og generell helsefremming i form av identitetsbygging, ensomhetsforebygging, integrering, sosial trening, og personlig utvikling.

Edward 2.JPG
bottom of page