top of page

Alumn: Elvic Kongolo: Gjør Det

Musikkbryggeriet

Elvic.jpeg

Sosialt mål:

Å bidra til en mer inkluderende og mangfoldig musikkbransje på Tøyen. Musikkbryggeriet vil senke barrierene for samarbeid mellom etablert norsk musikkbransje og musikere med utenlandsk bakgrunn, samt hjelpe unge musikere med ulik bakgrunn til å få like muligheter.

 

Forretningsidé:

Rollen til Musikkbryggeriet er å koble unge musikere og artister i alderen 16 – 36 år med de rette menneskene som kan hjelpe dem med å realisere deres musikkprosjekter. Musikkbryggeriet er også et arbeidsfellesskap for musikere og artister der de kan komme å jobbe med sine prosjekter, utvikle og teste ideer, og bygge nettverket sitt.

 

Bakgrunn:

Elvic har nå bodd Norge i 9 år. I løpet av denne tiden har han stått på Norges største festivaler og scener, blant annet Slottsfjell, Melafestivalen, Molde Jazzfestival og Øya. Da han først ankom Norge stod han imidlertid på bar bakke: Alt var nytt, og han manglet både kontakter, kunnskap om norsk musikkbransje, og et sted å bo. Men med sin første kontakt snudde alt seg. Elvic vet derfor fra erfaring hvor viktig et nettverk er for å lykkes i Norge og i norsk musikkbransje. Musikkbryggeriet er hans forsøk på å gi tilbake, og å gi andre det han hadde vansker med å finne selv når han kom hit for 9 år siden.

bottom of page