top of page

Alumn: Faisa Warsame Prøv det

Håp Kompetanse

Sosialt mål

Å skape en bedre hverdag for barn gjennom å fange opp det barn av innvandrerforeldre, hovedsakelig somaliske foreldre, finner utfordrende. Barn opplever ofte en konflikt mellom ulike kulturer, noe som også kan påvirke deres selvbilde og tilhørighet til begge kulturer. 

 

For å legge grunnlaget for at barn skal kunne lykkes i sin skolehverdag må foreldre og skole ha et godt samarbeid. Mangel på kunnskap, misforståelser, og miskommunikasjon gjør et slikt samarbeid vanskelig. Håp kompetanse skal legge til rette for bedre samarbeid gjennom relasjonsbygging mellom barn og deres foreldre, samt mellom skole og hjem.

 

Forretningsidé

Håp Kompetanse fungerer som brobygger mellom offentlige instanser som skole, barnehage, bydel og NAV og barnas hjem. Håp Kompetanse tilbyr kurs og kompetansehevende aktiviteter både til offentlige tjenester og foreldre med barn i skolealder, for å øke mellommenneskelig forståelse og eliminere barnas rolle som kulturell oversetter. Slik får barnet friere spillerom til å være seg selv, utforske sin plass i verden, og ellers kunne konsentrere seg om det å være barn og lykkes i sin skolehverdag. 

 

Bakgrunn

Faisa har vokst opp på Tøyen og studerer til å bli sosionom. Hun har både egne erfaringer og faglig bakgrunn som kommer godt til nytte i Håp Kompetanse. Hun er en ildsjel de fleste som bor på Tøyen kjenner til - og er glad i.

Untitled.jpg
bottom of page