top of page

Farida Ahmadi: Prøv Det
Global Happiness

Sosialt mål

Faridas bakgrunn er studier i minoritetskvinners smerte. Hun skriver sin doktorfilos, men ønsker å få en 40% fast arbeid innen sin forskning og foredragsvirksomhet. Som antropolog og igjennom kunnskapsbasert erfaring, holder hun foredrag på internasjonalt nivå, men hun ønsker nå å dele sitt engasjement i det lokale samholdet på Tøyen og Grønland.

Forretningsidé

Global Happiness ble stiftet i 2017, og de jobber globalt og lokalt. Hun er registrert som tolk i UDI,UNE og for Politiet, og har lenge jobbet med dette. Flere ulike aktører vil kunne kjøpe hennes tjenester. Hun ønsker mer oppdrag som foredragsholder om minoritetshelse og fred.

 

Bakgrunn

Farida har en mastergrad i sosialantropologi. Hun har bakgrunn fra Afghanistan og har opplevd hvordan kvinner behandles under totalitære regimer. Hun kom til Norge som et krigsskadet menneske som har følt på kroppen både fysisk og psykisk smerte. Hun har lansert flere bøker på forskjellige språk, og siste bok «Fjorten år med tause skrik» ble utgitt i mars i år. Hun er styremedlem i organisasjonen Foreign Commission in Federation of Afghan Refugee Organizations of Europe. 

Farida_GlobalHapiness.jpg

Kontakt

+47 991 690 44

sisitersfarida@gmail.com

bottom of page