top of page

Alumn: Faridah Shakoor: Bygg det

Abloom

Faridah.jpg

Sosialt mål:

Å fremme inkludering og integrering av funksjonshemmede barn og unge, samt belyse hindringene de møter ved bruk av møteplass og aktiviteter i lokalsamfunn. Målet er å bedre levekår og livskvalitet, samt fremme sosial inkludering for barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres foreldre. Det er et særlig fokus på familier med minoritetsbakgrunn.

 

Forretningsidé:

Abloom er en filmfestival utenom det vanlige: den bryter tabuer og sette funksjonshemmede og deres pårørende i fokus. Abloom filmfestival arrangeres hver høst, med et tema som kan knyttes opp mot funksjonshemning. I tillegg arrangeres Mini Abloom; årets versjon vil foregå på Stovner. 

 

Bakgrunn:

Faridah ble tatt inn som deltaker i Ferd/Reach for Change-akseleratorprogrammet høsten 2015, og deltok i det årslange inkubator-programmet hos Reach for Change. Faridah Shakoor er opprinnelig fra Uganda og har bodd i Norge i over 20 år, mange av dem på Tøyen.  Hun er en av de heltene som kjempet for Områdetløft Tøyen.

Hun etablerte Abloom filmfestival i 2012 med ca. 100 besøkende og i 2018 var det over 3700 publikummere. Faridah ble tildelt Oslo Kultur og kunstnerpris i 2015.

bottom of page