top of page

Alumn: Fredrik Gulowsen: Bygg det

Nyby

Sosialt mål
Å gjøre det enkelt for kommuner og organisasjoner å mobilisere nye ressurser til viktige velferdsoppgaver. Slik blir det enkelt å bidra for alle, og ubrukt kapasitet og talent som finnes i ethvert individ kommer til nytte. 

 

Forretningsid́e
Nyby er en digital app som gjør at hjemmetjenester, frivillighetssentraler, Nav og andre organisasjoner kan samarbeide på tvers. Nyby kobler den som trenger hjelp direkte med den som kan bidra, uten at man trenger å gå via flere mellomledd. Det gir enklere tilgang til hjelp for den som har behov, og muliggjør at flere kan bidra.Plattform er nå er i bruk i over 40 kommuner og organisasjoner i Norge og Sverige.

fredrik-gulowsen.png
bottom of page