top of page

På vegne av Tøyen Unlimited og Storhaug unlimited: Takk til alle som kom på vårt frokostseminar Frokostseminar: Nabolagsinkubator: Fra pilot til politikk? 

 

"Oslo må lære mer av seg selv," sier Karin Lindgård (SoCentral). Hvis vi skal nå vårt mål om et mer rettferdig samfunn gjennom å utløse innbyggeres potensiale til å endre sitt eget nærmiljø, så trenger vi en større satsing på bærekraftige løsninger basert på lokal(e) kunnskap, ressurser, og behov. Som Karin sier videre (forkortet): "Nabolagsinkubatoren er så mye mer enn en metode for sosialt entreprenørskap. Det handler om integrering og om inkludering; om sysselsetting og kvalifisering, om nærmiljø, identitet, folkehelse og oppvekst. Det handler om å jobbe forebyggende - og ikke reparasjon. Og dette er noe man skal ta med seg videre i forhold til "fra pilot til politikk": Hvordan får man en politikk som gir føringer som gjør at man kan begynne å jobbe mer forebyggende gjennom den type tiltak som Tøyen Unlimited er." Takk til Karin, til grunnlegger av Tøyen Unlimited Sarah Prosser, Ahmed Hassan i Ideelt Security og Hans Jørgen Hamre i Oslo Flytende By, Camilla Torvik Tønne i Storhaug Unlimited og til Rasmus Reinvang, byrådssekretær for butvikling og Bydel Gamle Oslo-innbygger. Er Oslo klar for å ta lærdom av seg selv? Vi håper det. Les mer om metodikk for og erfaringer fra stedsbasert sosialt entreprenørskap og nabolagsinkubatoren på Veiviseren.no: https://www.veiviseren.no/…/eksempler-og-er…/toyen-unlimited

79026276_2442479582633268_37513601315231
DSC04467
DSC04592
80384011_2442479315966628_71306319217505
bottom of page