top of page

Gael Monroko: Prøv Det
Str8t Ent

Sosialt mål

Ideen er Str8t Ent. Str8t Ent er en plattform som skal fremheve og promotere kreative mennesker både lokalt og internasjonalt. Dette skjer  digitalt gjennom sosiale medier, men også fysisk gjennom arrangementer eller eventer. 

Fokuset er å styrke kultur og engasjere folk i det som skjer lokalt i samfunnet. Målet er å tilby eksklusive opplevelser og bygge et sterkt nettverk av alle mulige kreative folk over hele verden.

Gael vil gi ungdom jobber og gode opplevelser gjennom ulike arrangementer innenfor ulike kunstformer som musikk, dans og andre kunstuttrykk.

Forretningsidé

Str8t ent. sine tjenester er basert på opplevelser, det vil si at med eventene den primære inntekten er å selge billetter til eventer. En annen type inntekt er salg av våre egne produkter på eventene, for eksempel: Nft, t-skjorte etc. Andre type inntekter som kan være aktuelle er salg gjennom samarbeid med andre selskaper, for eksempel kan det tas en prosent på andres produkter som blir solgt  på våre eventer. Digitalt sett så er hovedinntekten gjennom streams og salg av andres produkter.

 

Bakgrunn

Gael er en ung musikkprodusent,dikter og sosial entreprenør. Bakgrunnen hans som kreatør er basert på fremføring på scener, hosting av eventer,forfatterskap, musikkproduksjon og samarbeid med artister i kreative prosjekter. Gael driver også sitt eget produksjonsselskap, Gael by Nature. Gael har lang erfaring fra ungdomsmiljøet på Tøyen/Grønland og ønsker å gi et tilbud der lokale talentfulle ungdom skal få vise frem sine talenter og ferdigheter.

Profilbilde Gael.jpeg

Kontakt

+47 973 513 78

mrkgael@gmail.com

bottom of page