top of page

Alumn: Hussein Awadnur: Prøv det

Ramaas Bolig

Hussein_edited.jpg

Sosialt mål

Ramaas Bolig sitt formål er å gi folk som sliter med å kjøpe bolig en reell mulighet til å komme inn på boligmarkedet. “Et stabilt sted å bo er grunnleggende for en trygg oppvekst og for inkludering i samfunnet,” sier Hussein. 

 

Forretningsidé

Det er et stort gap mellom kommunale leieboliger og dagens private eie-/leiemarkedet. En kartlegging gjennomført av Bydel Gamle Oslo viser at kun 11,8 prosent av norsksomalierne som ble spurt eier egen bolig. Grunnen til dette er religiøse og kulturelle tabuer knyttet til renter. Dersom boligfinansiering i tråd med islam eksisterte ville 95 % av de kjøpt bolig. 

 

“At folk kan kjøpe og beholde sin bolig ses som vesentlig både for å forebygge boligsosiale problemer generelt og for å fremme integrering av innvandrere spesielt. For mange nordmenn, deriblant mange muslimske nordmenn med somalisk bakgrunn, er rentefrie lån en forutsetning for å komme seg inn på boligmarkedet. Ramaas bolig er et sosialt foretak som jobber for å få nettopp dette til å skje. De jobber for at det skal tilby rentefrie lån i Norge, og for å etablere sosial boligmegling for å skape stabile og bærekraftige bo-modeller for alle. Disse bo-modellene skal tette gapet mellom kommunale leieboliger og dagens private eie-/leiemarkedet i Norge.

Bakgrunn

Hussein jobber for Senter for Flyktninger og Innvandrere (SEFI) i Bydel Gamle Oslo og har etablert LINK kontoret i Aktivitetshuset K1 på Tøyen. Han er også aktiv i nabolaget gjennom blant annet Tøyenravnene, FaU, Tøyen Sportsklubb, Kulmis Forum med mer.

bottom of page