top of page

Alumn:

Jinn Merete Johansen: Gjør det

Byverkstedet

Sosialt mål: Gjennom håndverk og kreativt arbeid skal barn og unge få oppleve både mestring og skaperglede. Vi ønsker å nå ut til så mange som mulig. Våre verkstedsaktiviteter gir en unik mulighet for å skape inkluderende møteplasser, som i sin tur gir grunnlag for både læring, mestring og utvikling.

Forretningsidé: Vi ønsker å lage en modell som tilbyr kurs, kreative workshops og ulike prosjekter. Her står reell og praktisk medvirkning fra brukerne helt sentralt. ByVerkstedet jobber tverrfaglig innen felt som design, håndverk, arkitektur og byutvikling. Vi har gjennomført mer enn 30 større og mindre prosjekter både på Tøyen og i andre bydeler i Oslo.

Gjennom midlertidige prosjekter, kreative workshops og testing tilbyr BYVerkstedet offentlige og private aktører metoder og kunnskap for å skape kreative møteplasser. Målet er å skape et inkluderende nærmiljø hvor alle trives og føler seg velkommen. Vår prosjektleder, Jinn, har lang erfaring innen ledelse i kultur- og kreativ bransje, og brenner for å skape møteplasser som formidler godt håndverk og design.

Bakgrunn: Jinn er prosjektleder for ByVerkstedet, og har lang erfaring innen ledelse i kultur- og kreativ bransje, og brenner for å formidle godt håndverk og design. Marit har studert innovasjon og entreprenørskap på Gründerskolen i Shanghai og gjør sitt beste for å gjøre verden til et bedre sted og har valgt å starte med sitt eget nabolag, Tøyen.

IMG_1796.JPG
bottom of page