top of page

Alumn: Jobbsøkerhjelpen: Gjør det

Matilda, Vegard, og Miriam

Sosialt mål
Jobbsøkerhjelpen vil forebygge arbeidsledighet ved at alle unge mennesker skal kunne skaffe seg en jobb når de ønsker det.

 

Forretningside
Jobbsøkerhjelpen tilbyr gratis jobbsøkerkurs og personlig veiledning for alle unge mellom 16 og 26 år, uansett bakgrunn og livssituasjon. Ved å tilby profesjonell jobbsøkerveiledning med en gang noen ønsker seg jobb og er motivert, i stedet for å vente til de har ikke har klart det, sparer vi enkeltmennesket og samfunnet for både tid og ressurser. Ved å begynne i jobb tidlig, ved siden av skolen eller med sommerjobb, senkes sjansen for ledighet senere i livet. Jobbsøkerhjelpen har i tillegg prosjekt rettet mot ulike målgrupper, selger jobbsøkerkurs samt metodekurs til folk som jobber med deres målgruppe.

 

Bakgrunn
Jobbsøkerhjelpen består av unge driftige mennesker som har et brennende engasjement for ungdom og arbeid. Engasjementet springer ut fra en felles forståelse av at unge i dag både er motiverte til å jobbe og at de er fullt kapable til å stå i ordinært lønnet arbeid. Jobbsøkerhjelpen startet som en ansattstyrt forening i 2017, før de etablerte seg som stiftelse senere samme år.

Miriam Mardan, Vegard Foseide og Matilda
bottom of page