top of page

Kissima Basse og Ahmed Hassan: Prøv det + Gjør det

Ideelt

61499352_10157122794437464_4839901837299

Sosialt mål

Å redusere opplevelser av utrygghet i nærmiljøet, og forebygge utenforskap, kriminalitet, og rusproblemer gjennom deltakelse i lokalt arbeid som trivselsvakter. 

 

Forretningside

Ideelt (Tidligere Ideelt Security) er en trivsels- og sikkerhetstjeneste med lokal forankring og relasjonell tilnærming. De jobber for et tryggere nabolag for alle, og rekrutterer unge mennesker med kjennskap til nærmiljøet til tjenesten. Tilbudet inkluderer kurs, veiledning og opplæring for å gi ungdom arbeidserfaring og, på sikt, lønn. Ideelt vil skape ringvirkninger utover selve sikkerhetstjenesten: Ambisjonen er å etablere en ny standard for hvordan sikkerhetsarbeid - i nabolag og uteliv - organiseres og gjennomføres.

 

Bakgrunn

Kissima har 15 års erfaring innen vakthold og sikkerhetsarbeid, og har et sterkt, flerkulturelt nettverk på Tøyen. Han brenner for at ungdom skal få bedre muligheter, og for et trygt nabolag for alle.

Kontakt:

www.idsec.no 

bottom of page