top of page

Neima Farha: Prøv Det
ICDO

Sosialt mål

ICDO  har som formål at norsk og somalisk kultur skal møtes ved at nordmenn og somaliere inngår i dialog med hverandre. Ideen er at folk må møtes og snakke sammen for å forstå hverandres kultur, verdisett og livssituasjon. ICDO arrangerer leksehjelp,datakurs og somalisk kurs for barn.  En av de viktigste og mest omfattende aktivitetene har vært informasjonsmøter om korona og smittevern.

Forretningsidé

ICDO har en medlemsmasse på ca 200 personer i Oslo. Niema har også en ambisjon om å selge opplevelsen av somalisk kultur gjennom mat,dans, sang og musikk til offentlige og private organisasjoner og bedrifter.

 

Bakgrunn

I 2015 startet Niema en frivillig organisasjon: ICDO (INTEGRATION AND CULTURAL DIVERSITY ORGANISATION). Niema har erfaring som beboer på asylmottak i Norge. Etter å ha spurt en rekke mennesker om hvordan det var å jobbe og orientere seg i det norske samfunnet fant hun mange som ikke kunne svare etter å ha bodd i landet i lengre tid. Niema ville raskt i jobb og bli kjent med samfunnet.

Neima Farha.jpg

Kontakt

+47 401 445 17

niemabopa@hotmail.com

bottom of page