top of page

Ole Pedersen: Bygg det

Nedenfra

Bakgrunn

Ole har etablert Tøyen Boligkonferanse som en årlig konferanse for sosial boliginnovasjon, der fagmiljø på tvers av sektorer møter beslutningstakere og lokale beboere. Han har tidligere gjennomført verkstedserien ‘Bo på Tøyen – i ti år til’. Der var fokuset å se på utskiftning av beboerne som utilsiktet konsekvens av utviklingen på Tøyen. Det ble sett på mulige strategier for å motvirke dette, og engasjere utsatte beboere og nærmiljøet i en videre prosess for utviklingen. Basert på dette arbeidet har Nedenfra vært plattform og organisatorisk vertskap for etableringen av Tøyen Boligbyggelag. 

 

Ole er også deltaker i samvirket Taxitaxitaxi som drev musikkbaren Taxi Take Away og klubbscenen Maksitaksi. Erfaring med medvirkning fra Hauskvartalet og andre byøkologiske prosjekter. Engasjert i kultur, sosiale bevegelser og byutvikling.

Sosialt mål

Nedenfra vil bidra til økt kunnskap om og bruk av medvirkning og samskaping som strategisk verktøy for byøkologisk byutvikling.

 

Forretningsidé

Nedenfra er et ressurssenter for beboere, lokalsamfunn, grasrot og boligaktivister. Det er et kompetansesenter for det offentlige og andre aktører med behov for å implementere medvirkning og samskaping som strategiske verktøy. Nedenfra har et særlig fokus på bolig og kultur. Det tilbys kunnskap og tjenester i alle ledd som kreves, for en god samskapende prosess – fra planlegging og design til gjennomføring og rapportering.

bottom of page