top of page
Søk
  • Forfatterens bildeKatja Bratseth

SystemChangers-nettverk forbereder seg på Tøyen/Grønland

Oppdatert: 21. feb. 2020

Torsdag kveld, den 6. februar 2020 ble det første Changemaker / SystemChanger eventet avholdt på Tøyen Bibliotek. Her ble det drøftet hvordan det skal tilrettelegges for at alle barn og unge kan vokse opp med ferdighetene og muligheter til å medvirke, påvirke og delta i aktiviteter som bidrar til langsiktige endringer for et bedre nabolag for alle.

Samlingen var en forberedelse i forkant av en serie av fem verksteder for lokal ungdom som vil bli holdt i februar og mars, støttet av Arena for tilhørighet (Sparebankstiftelsen). Verkstedene blir utført i regi av Tøyen Unlimited og deres samarbeidspartnere Deichman Tøyen, Ashoka og Kastler/Skjeseth Arktitekter.

Det første verkstedet finner sted allerede søndag 9. februar, og vil ta utgangspunkt i Ashokas innsikt rundt hvordan man kan finne identitet i og selvtillit til å sette i gang med noe man brenner for. I senere verksteder vil temaet være hvordan disse ideene gjøres om til handling, på en måte som tjener flere i samfunnet og til sist forårsaker endring på systemnivå.
I noen land betegnes individer som får til endring for fellesskapet beste som Changemakers. Etter dyp-drøfting på oppstartssamlingen landet gruppen på betegnelsen SystemChanger som et bedre alternativ, som anses mer kraftfullt i en norsk kontekst – hvor vi skal tilrettelegge for at alle kan påvirke systemer, om det så er gjennom små gjerninger i hverdagen eller store, ambisiøse handlinger.


Hva betyr det egentlig å være en SystemChanger?


"Du kan gjøre en liten endring i deg selv, som også hjelper andre."

(Doruntina Neziri)


"Ashoka globalt bygger en ‘Changemaking’-bevegelse for å skape en verden som er rettferdig og bra for alle. I kveld har vi blitt enige om at ‘SystemChanger' er det uttrykket som beskriver drivkraften og ambisjonene vi har for å tilrettelegge for at ungdoms framtid skal sikres gjennom aktiv deltagelse og reel medvirkning i alle sfærer av livet."

(Sarah Prosser)


Lene Eriksen (daglig leder i Tøyen Unlimited), Doruntina Neziri (ungdomskoordinator knyttet til vårens verksteder) og Sarah Prosser (lokal Tøyen-ildsjel innen sosialt entreprenørskap som nå jobber i Ashoka Nordic) i samtale om 'Changemaking' og 'SystemChanging'.


Sarah fortalte hva Ashoka er som global organisasjon:

Ashoka er en global ideell organisasjon som støtter ledende sosiale entreprenører (Ashoka Fellows) som ikke bare jobber for å løse samfunnets synlige problemer, men også med å endre systemene og kulturene bak dem – root causes. Ashoka samler innsikt fra disse inspirerende individene (3500 globalt), og bruker det i sitt arbeid over hele verden. Gjennom samarbeid med organisasjoner fra alle sektorer jobber de for å gi barn og unge muligheten til å utvikle egenskapene og ferdighetene som trengs, for å kunne endre verden - enten som sosiale entreprenører eller innenfor andre områder i livene deres. Målet er at absolutt all ungdom skal vokse opp med ferdigheter og mestringsmuligheter som gjør det mulig for dem å skape positiv endring uansett hvor de befinner seg; på jobb, hjemme og andre arenaer.


"SystemChanging social entrepreneurs don’t give a man a fish or teach him how to fish. They are not satisfied until they have revolutionized the fishing industry."

(Bill Drayton, CEO Ashoka)


Det er viktig å gjøre dette med tanke på at det skal være til alles beste, ikke bare for egen vinning. Derfor støtter Ashoka ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører som finner løsninger som går dypere og angriper problemets rot, istedenfor å tilby enkeltstående løsninger som kun bøter på et symptom. Ashoka identifiserer og støtter verdens ledende sosiale entreprenører: Dette handler om systemendring!


Det er mulig å være oppmerksom på og jobbe videre med reisen man gjør for å bli en påvirkningsfull og vellykket SystemChanger. Det er morsomt å reflektere rundt hvem som ga deg et "dytt" for å bli en slik viktig samfunnspåvirker.


Alles SystemChanger-historie ser forskjellig ut, men alle som identifiserer seg som noen som har skapt positive endringer har en slik historie. Det starter ofte med et menneskemøte, noen treffende ord eller en hendelse.


Hvem ga deg et "dytt" for å bli en SystemChanger?DEN GODE SYSTEMSCHANGER


Illustrasjonen ovenfor viser noen av de kvalitetene som Ashoka har funnet frem til at er grunnleggende for en god SystemChanger (eller Changemaker i andre land) ut fra dybdeintervjuer med flere Ashoka Fellows fra hele verden.


Ashoka ønsker også å skape oppmerksomhet rundt en ny type ulikhet; den mellom de uten SystemChanging-ferdigheter og de med SystemChanging-ferdigheter. Kampen mot ulikhet og utenforskap har lenge vært definert av et fokus på mangel på formelle rettigheter, men selv om mange av disse nå er sikret er det fortsatt behov for samfunnsendring - og for å få til det må man gi flere selvtilliten og selvinnsikten som kreves for å drive frem denne endringen. Det er derfor viktig å gi alle barn og alle ungdommer muligheten til å vokse opp som SystemChangers!NABOLAGET SOM ET ØKOSYSTEM


For å oppdra flest mulig SystemChangers må nabolaget fungere som et økosystem hvor alle materielle og immaterielle elementer (både ting og folk) kommer sammen for å skape et miljø fylt med muligheter for å lære og mestre det som trengs, og hvor alle bidrar til at en felles visjon kan nås.


"It takes a village to raise a child. It takes an ecosystem to raise a SystemChanger."

(Sarah Prosser)


Vil du lære om hvordan du kan bli en SystemChanger?


Eller kanskje du allerede er en og vil lære mer om;

hvordan du kan gjøre mer for å få til det du brenner for?


Da bør du komme på SystemChanger-dag på søndag! Kom, kom!


Alle mellom 14 og 23 år er VIPs: det er dere som er spesielt invitert til å utforske dette med oss.


Dette arrangementet holdes på søndag 9. februar kl. 13:00 - 18:00 på Deichman Tøyen på Tøyen Torg.

Det heter 'Er du en SystemChanger?' og du kan lese mer om det her: https://www.facebook.com/events/2430611460521940/
131 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page