top of page

Alumn: Prasantha Devulapalli: Prøv det

Coral Swan

Sosialt mål

Coral Swans sitt hovedmål er å bistå høyt utdannede minoritetskvinner til å få relevant jobb som samsvarer med kvalifikasjonene deres. Et annet mål er å viser fordeler ved å ansette kvinner med unike og internasjonale bakgrunner. Coral swans ønsker også å hjelpe det private og offentlige arbeidsgivere til å oppnå deres mål om å utvikle en mangfoldig arbeidsplass. Dette kan blant annet gjøres gjennom å ta i bruk ubrukte ressurser i dagens samfunnet. 

 

Forretningsidé

Coral Swans vil holde kurs og workshops for både minoritetskvinner i jobbsøkerprosess og arbeidsgivere som ønske å fremme et mangfoldig arbeidsmiljø. Temaer som vi skal ta opp er blant annet, kommunikasjon i et norsk arbeidsliv, målrettet jobbsøking, hvordan man kan ta styring av eget liv, rettighetene, og hvordan arbeidsgivere kan ta samfunnsansvar og være en aktiv aktør som fremmer inkludering og mangfold. 

 

Bakgrunn

Prasantha har vært leder i over 20 år og hun opplever at det er en gjennomgående utfordring for norske arbeidsplasser er å ansette arbeidskraft med minoritetsbakgrunn. Prasantha opplevde ofte å bli anbefalt å søke jobber som barnehageassistent eller vaskehjelp selv om hun var tydelig overkvalifisert for slike stillinger. Dessverre, får hun høre den samme historien i dag, spesielt for kvinner med minoritetsbakgrunn. Disse historiene førte til at hun bestemte seg for å gjøre noe med denne situasjonen og støtte både arbeidsgivere og arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn med å oppnå deres mål. 

Prasantha.jpg
bottom of page