Ridwan Gossarad:Prøv det

Gaming Hub

 

 

 

Sosialt mål: Å skape en møteplass for ungdom på Tøyen og Grønland. 


Forretningside: Gaming Hub er en sosial møteplass for barn og unge, hvor hovedaktivitetene dreier seg om spill og streaming til twitch / youtube.