top of page

Sara Gustavson: Prøv Det
Mama Sang

Sosialt mål

Sara  har hentet modellen fra UK, der mammaer kan få sangtimer/ sangterapi på resept.

Bidra til et mer sosialt og inkluderende nabolag for kvinner som har mentale helseutfordringer knyttet til moderskapet, eller sliter med ensomhet og  ønsker et større nettverk gjennom Mammasang. Sang gir bedre psykisk og fysisk helse og danner nye fellesskap.

Forretningsidé

Konseptet er nytt i Norge og Sara gjør nybrottsarbeid.

Selger kurs og en felles plattform til kvinner i nabolaget og få dekket utgifter gjennom samarbeidsavtaler med NAV, Flyktning mottak, IMDI og andre aktuelle samarbeidspartnere.

 

Bakgrunn

Sara er musiker, prosjektleder og mamma og har jobbet med ulike prosjekter der hun blant annet har hatt ansvar for aktiviteter og trivsel blant asylsøkere. Sara er også musikkskaper og jobber med musikkproduksjon.

Sara Gustavson_Mammasang.jpg

Kontakt

+47 477 359 77

latelylala@gmail.com

bottom of page