top of page

Alumn: Shad Ibrahim Hussein: Gjør det

Café B24

IMG_1686.JPG

Sosialt mål

Å lage en fungerende møteplass og en portal for sosial mobilitet for unge. Mange unge opplever mistillit til systemet, og føler seg mistenkeliggjort og dårlig ivaretatt av samfunnet rundt seg. Målet er å motvirke sosialt utenforskap, forebygge kriminalitet, og fremme god psykisk helse gjennom å tilby et sted å jobbe og henge som passer unge i dag.

 

Forretningside

CaféB04 er en kafé for ungdom, av ungdom. De tilbyr god mat, sosiale aktiviteter, og et godt sted å være, men også tiltak som jobbsøkerkurs og leksehjelp. Kaféen er derfor ikke bare et fristed for unge i nabolaget, men også et sted hvor ungdom kan bygge arbeidserfaring, utvikle lederevner, og skape gjensidig tillit. I dag holder kaféen til på Forandringshuset på Grønland. 

 

Som en stamgjest forteller selv: "De har gjort en bra jobb med dette stedet. De har jobbet hardt for at ingen skal føle seg alene. De har samlet folk og integrerer oss i det norske samfunnet, de jobber for at alle ungdommer skal bli flinke statsborgere. De får folk vekk fra gata. Hadde det ikke vært for dette stedet, hadde jeg vært på gata. De har reddet mange." 

 

Bakgrunn

Shad er opprinnelig fra Sagene i Oslo. I et intervju forteller han om sin oppvekst, som var preget av frustrasjon og sinne til den grad at det nesten gikk galt. Så møtte han en ungdomsarbeider fra Bydel Sagene, som så noe i Shad. “Jeg vet ikke hva han så i meg, men jeg tror det var et potensial når det kom til entreprenørskap, at jeg kunne blomstre der i stedet for å drive med kriminalitet.” I dag er Shad student på BI, mentor for ungdomsbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap, aktiv i organisasjonen Non-Violence, og initiativtaker til Skamløst nettverk, som driver konfliktforebygging, juridisk rådgivning, og arbeidstrening. Shad ble kåret til en av DNs 30 lederstjerner under 30 - les mer om Shad i profilen de skrev av han tidligere i vår.

bottom of page