top of page

Sosiale entreprenører

[sosia:´le aŋtrəprenø:´rer]


Personer som bidrar med nye løsninger på sosiale utfordringer. De drives av de sosiale resultatene, men også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig, og samarbeider ofte på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller.

Unlimitere er individer som får støtte fra en Unlimited-organisasjon i form av en Prøv det-, Gjør det-, eller Bygg det-pakke som følger reisen til sosial entreprenørskap fra idé, til pilotprosjekt, og videre til skalering.

Unlimited-modellen har en personbasert tilnærming. Fokuset er på personer som brenner for å finne gode løsninger på sosiale utfordringer, og dermed – enten de er klar over det eller ikke – har lyst til å bli en sosial entreprenør.

Unlimitere i Tøyen Unlimited

Rachida Aghbal
'Prøv det'-pakke

Ideen bak Kvinner i bevegelse er enkel; fast trening for kvinner i nabolaget, der alle kan komme...

Abdi, Hodan og Abdikarim 
'Prøv det'-pakke

Walalo ønsker å introdusere en møteplass der de norsk-somaliske hverdagsheltene står i fokus...

Nizam Najjar 
'Prøv det'-pakke

Sykkellevert er etablert med mål å bidra til å skape bedre flyt for varer og tjenester i sentrum...

Ole.jpeg

Ole Pedersen
'Prøv det'-pakke

Nedenfra vil bidra til økt kunnskap om og bruk av medvirkning og samskaping som strategisk verktøy...

Hussein_edited.jpg

Hussein Awadnur
'Prøv det'-pakke

Ramaas Bolig sitt formål er å gi folk som sliter med å kjøpe bolig en reell mulighet til å komme inn på boligmarkedet...

yasser-abdelrahim.png

Yasser Abdelrahim
'Prøv det'-pakke

Den Arabiske Skolen i Norge (DASIN) skal jobbe for at barn og unge finner sin identitet og føler tilhørighet. Åpenhete...

Apply Today

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

123-456-7890

bottom of page