top of page

Sulekha Awed: Prøv Det
SSK

Sosialt mål

Forskning viser at individer med et godt sosialt støttesystem har  bedre helse, lever lengre og rapporterer bedre velvære. Uten et sosialt støttesystem der man kan søke emosjonell og praktisk støtte vil balansen mellom jobb og fritid være vanskeligere enn nødvendig, og føre til isolasjon og ensomhet.

- Å skape en sosial møteplass for Somaliske kvinner og deres barn for å bidra til økt samfunn- og arbeidsdeltakelse.

Sulekha har i flere år arbeidet som ungdomsarbeider og nå som syerske. Her så hun hvordan mangel på støttesystem for kvinner med innvandrerbakgrunn negativt påvirket deres helse og karriere, men senere også kvinnenes barn og deres fremtid. Hun ønsker å bekjempe dette samfunnsproblemet ved å la kvinnene selv hjelpe hverandre opp og fram.

Forretningsidé

Sulekha driver systue. Hun syr alt fra somaliske bryllupskjoler, tote bags, hårstrikker mm. som hun selger over hele landet. En av hennes ideer er å sy tradisjonelle brudekjoler som kan leies ut.

 

Bakgrunn

I Norge rapporterer 25 % av norskfødte ensomhet og hele 46 % av utenlandsfødte. Kvinner med innvandrerbakgrunn er mer ensomme enn innvandrermenn og blir også oftere langtidssykemeldt. Som resultat av dette, har mange kvinner med innvandrerbakgrunn et mangelfullt sosialt nettverk utenfor jobb. Med fokus på somaliske kvinner i arbeid, ønsker Sulekha å bygge et robust sosialt støttesystem for sine medkvinner der de forebygger mot ensomhet, isolasjon og utbrenhet gjennom jevnlige møter og sammenkomster.

Sulekha_SSK.jpg
bottom of page