top of page

Tøyenlauget

Tøyenlauget er en samling av bedrifter, borettslag og privatpersoner som heier frem lokale sosiale entreprenører (vi kaller dem Unlimitere) på Tøyen. Medlemmer bidrar med:

-Pengebidrag til oppstartsmidler og støttespilling i oppstart og vekstfase for Unlimitere via Tøyen Unlimited (Tøyenfondet)

-Å kjøpe varer, tjenester og ekspertise av Unlimitere (kjoptoyensk.no)

-Å framsnakke Unlimiterne så nettverket rundt dem vokser

bottom of page