top of page

Alumn: Wid Al-Saedy: Prøv det og Gjør det

Wide Ink

Sosialt mål:

WIDE-INK sitt sosiale mål er økt selvbilde, nettverk i det norske samfunnet, språk og kulturforståelse gjennom tilgang på ordinært lønnet arbeid.

Målet er å bidra til økt selvfølelse, selvstendighet og inkludering blant ulike grupper som faller utenfor i samfunnet. Wide Ink jobber med å få våre nye landsmenn og ungdom i Oslo ut i arbeid, blant annet gjennom drift av ulike pop up-konsepter, som frisørsalonger og vannpipevogner.

Wid.jpg
bottom of page