top of page

Yasser Adbelrahim: Prøv det

Den Arabiske Skolen i Norge

Sosialt mål
Barn og unge skal kunne lære sitt andrespråk innenfor en norsk kontekst og dermed kunne føle seg som en del av det norske samfunnet. Den Arabiske Skolen i Norge (DASIN) skal jobbe for at barn og unge finner sin identitet og føler tilhørighet. Åpenheten og måten språkopplæringen legges opp på skal motvirke at ekstreme holdninger og radikalisering får grobunn.

 

Forretningsidé
Mange unge vokser i dag opp mellom to eller flere kulturer, og i stedet for å finne seg til rette 100 % begge steder, opplever mange å ikke bli ansett som fullverdige medlemmer i noen av kulturene. Flere barn og ungdom sendes til sine foreldres hjemland for at de skal lære språk, få en kulturell tilhørighet og en kulturell identitet. Andre blir sendt på koranundervisning i moskeer. Lukkede arenaer uten åpenhet kan føre til negativ sosial kontroll, påvirkning, og utvikling av ekstreme holdninger. Per i dag finnes det ikke undervisningstilbud i arabisk språk, kultur og historie for barn og unge utenfor religiøse trossamfunn. 

 

Yasser vil skape et alternativ. Han har opprettet DASIN, et trygt og kunnskapsbasert læringssted som tilbyr arabisk språk, kultur og historie for barn og unge på Tøyen. DASIN har en nøytral profil, som er uavhengig av en bestemt religiøs eller etnisk bakgrunn. Alle som er interessert i arabisk språk, kultur og historie er velkomne til å være med å lære dette innenfor en norsk kontekst.

yasser-abdelrahim.png
bottom of page