top of page

Yoana Svetoslavova: Prøv det

Save Oslo's Seas UB

Sosialt mål

Å bygge opp et aktivt nettverk av ungdommer som kjemper for havmiljøet og sprer engasjement, kunnskap, og gode holdninger. Vi står framfor en miljøkrise og må gjøre noe før det blir for seint. Særlig havet er viktig for å opprettholde et godt miljø. Havet tar opp 95% av menneskeskapte varmeutslipp, 30% av CO2-utslipp, og produserer 50-80% av oksygenet, . For at havet skal kunne fortsette å utføre sine funksjoner må vi bevare det. Save Oslo´s Seas (SOS UB)s mål er å forebygge og redusere forurensning ved å skape møteplasser for ungdom og etablere et nettverk som kjemper for havmiljøet. 


Forretningsidé

SOS UB er en elevdrevet økologisk pop-up informasjonscafé, som reiser rundt hele Oslo for å engasjere og veilede ungdom i miljøkampen. Her serveres god overskuddsmat, og det holdes samvittighetsvekkende og inspirerende foredrag med relevante aktiviteter. Slik reduseres matsvinn, og ungdom får tilgang til kunnskap og verktøy som  kan brukes i kampen for et sunnere havmiljø. Gjennom en cafédrift som tar miljø og bærekraft på alvor, håper man å mobilisere ungdom i et nettverk som sammen kan påvirke politikerene til å ta havproblemene på alvor, og ta ansvar.

Bakgrunn

SOS UB består av tre jenter fra den Grønne Sentrumskolen H20, en entreprenørskapssterk skole: Yoana, Jemimah, og Ishwaq. Deres sterke vilje om å gjøre noe nyttig for samfunnet vårt brakte de sammen. De ble brakt sammen av en felles bekymring over at miljøkrisen øker, og at ungdom ser ut til å ikke bry seg, eller ikke vet hva man kan gjøre med det. Dette ville de unge kvinnene gjøre noe med.

IMG_20200108_161611_1_edited.jpg
bottom of page