top of page

Alumn: Zahra Hassan: Prøv det
Hoyoo Power

Sosialt mål
Å gi kvinner i nabolaget formell arbeiderfaring og bidra til sosial inkludering. Stikkord er inkludering, deltakelse, engasjement, og mestring.

 

Forretningside
Hoyoo Power er en syklubb for kvinner på Stovner, skapt etter Kulmis-modellen fra Tøyen. Syklubben tilbyr et sted for kvinner, særlig mødre med innvandrerbakgrunn, en plass til å tilegne seg kunnskap og erfaring som vil komme de til nytte i arbeidslivet, men også et sted å danne nettverk og få bedre kjennskap til nabolaget sitt og norske systemer. Systuen vil ha symaskiner og annet utstyr tilgjengelig, og vil produsere og selge tekstilprodukter som handlenett, forklær, og liknende.

Bakgrunn
Hoyoo betyr mor på somalisk. Zahra er en dame med Hoyoo Power, teft, og lang erfaring som syerske. Hun jobbet tett med Amina og sygruppen Kulmis på Tøyen.

IMG_1558.JPG
bottom of page