FRIGI POTENSIALET DITT TIL Å FORBEDRE

NABOLAGET DU BOR I

Stedsbasert sosialt entreprenørskap

 

Tøyen Unlimited er en nabolagsinkubator som støtter lokale ildsjeler med innovative ideer, i å løse lokale sosiale utfordringer, gjennom etablering og videre drift av inntektsgenererende bedrifter med ideell form og sosiale formål. TU er altså en satsing på stedsbasert sosialt entreprenørskap. 

 

Tøyen Unlimiteds utgangspunkt er at løsninger på utfordringene i et nabolag nettopp finnes blant innbyggere i det aktuelle nærmiljøet. Inkubatoren ble initiert som en del av områdeløft Tøyen og har siden blitt en uavhengig organisasjon med tilholdssted i Aktivitetshuset K1 på Tøyen. 

Nabolagsinkubatoren

 

En nabolagsinkubator er både en fysisk arbeidsplass, et kunnskapssenter, og et læringsfellesskap hvor innbyggere med et ønske om å skape et bedre (lokal-)samfunn får tilgang til ressurser, nettverk, og et kollektiv av andre endringsskapere. Det er en arena for idéutvikling hvor de første byggestenene i deres sosiale bedrift blir lagt.

Tøyen Unlimited støtter lokale innbyggere til å prøve, gjøre, og bygge løsninger på lokale utfordringer. Dersom du er har en sterk tilknyttning til Tøyen kan du søke om en “pakke”, som innebærer tilgang til arbeidsfellesskapet nabolagsiknubatoren, kurs og verksteder, nye nettverk, litt penger, og en Støttespiller som tilbyr en-til-en veiledning og støtte. Pakkene kommer i tre størelser:

Prøv det

Pakken for deg som har gått rundt med en idé lenge, eller allerede har satt i gang, men ikke som en sosial virksomhet.

 • 10.000 kr

 • Støtte fra medlemmer

 • Tilgang til nye nettverk

 • Kurs og verksteder

 • Drop-in kontorplass

Gjør Det

For deg som har kommet i gang med virksomheten din, men som vil ha støtte til å skape mer effekt og utvikle en mer robust forretningsmodell som sosial entreprenør.

 • 50 000 kr

 • Støtte fra medlemmer

 • Tilgang til nye nettverk

 • Kurs og verksteder

 • Drop-in kontorplass

 • Flexi arbeidsplass

 • Mentor

Bygg Det

For deg som er godt i gang med en inspirerende, effektiv og vellykket sosial virksomhet. Økonomisk støtte er nok til å la deg fokusere på bedriften din og se om det kan replikeres til nye område eller vokse.

 • Støtte fra medlemmer

 • Kobling med offentlig sektor

 • Kurs og verksteder

 • Fast arbeidsplass/ eller billig kontorleie

 • Markedsføringstjenester, kobling med investorer og forberedelser til akseleratorprogrammer

 • Mentor

 

Unlimiterne

Unlimitere er mottakere av en Prøv det!, Gjør det!, eller Bygg det!-pakke og er sosiale entreprenører som jobber for å løse en lokal utfordring gjennom sosialt entreprenørskap. Dette er mennesker som gjennom levd erfaring og nærhet til lokale sosiale utfordringer finner innovative løsninger og leverer disse gjennom en økonomisk bærekraftig virksomhet med fokus på sosial verdiskaping. De kommer fra alle slags bakgrunner og med all slags erfaringer, men felles for de alle er at de ønsker å levere langvarig sosial effekt til nabolaget gjennom oppstart av en sosial virksomhet. 

Norge Unlimited

Norge Unlimited er en plattform og et nettverk med en tilhørende metodikk for å støtte offentlige, private og frivillige aktører som vil etablere og drive en nabolagsinkubator for ildsjeler, endringsagenter og sosiale entreprenører som jobber med å styrke lokal sosial bærekraft. 

Norge består av tre nabolagsinkubatorer på Tøyen (Oslo), Storhaug (Stavanger) og Fjell (Drammen). En nabolagsinkubator er en arbeidsplass, et ressurssenter, og et læringsfellesskap for innbyggere med idéer til hvordan de kan løse sammensatte lokale utfordringer gjennom sosialt entreprenørskap. Vi kaller de sosiale entreprenørene Unlimitere. Levd eller nær erfaring med de aktuelle utfordringene kan bidra til gode løsninger, som med litt støtte kan skape transformative endringer i nabolaget - og ringvirkninger langt utover dette. 

Logo NU gul.png
Layer 0.png
Storhaug.jpg

Kontakt oss:

 • Facebook - Hvit Circle
 • Linkedin - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle
 • Twitter - Hvit Circle
 • YouTube - Hvit Circle