top of page

Støtteordninger

 

Vi tilbyr støtte til lokale ildsjeler i form av ulike pakkeløsninger basert på hvor utviklet forretningsideen er. Pakkene finnes i tre ulike størrelser med tilpasset støtte og finansiering.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss i forkant av søkeprosess for å finne ut hvilken pakke som passer best for deg. Det er også helt greit å ta kontakt uten å ha en konkret idè, men på bakgrunn av ditt engasjement for utfordringer i lokalsamfunnet som du ønsker å gjøre noe med.

Diagram 1-2-3-09.jpg

Prøv Det

Når du har en idé eller har satt i gang, men ikke har en ideell sosial virksomhet ennå.

 • 10 000 kr

 • En-til-en timer med støttespiller fra Tøyen Unlimited

 • Støtte fra medlemmer

 • Tilgang til nye nettverk

 • Verksteder og kapasitetsbygging

 • Drop-in kontorplass

Diagram 1-2-3-09.jpg

Gjør Det

Når du har kommet i gang med en ideell sosial virksomhet, og vil ha støtte til å skape mer effekt og utvikle en mer robust forretningsmodell.

 • 50 000 kr

 • En-til-en timer med støttespiller fra Tøyen Unlimited

 • Støtte fra medlemmer

 • Tilgang til nye nettverk

 • Verksteder og kapasitetsbygging

 • Drop-in kontorplass

Diagram 1-2-3-09.jpg

Bygg Det

Når du er godt i gang med vellykket ideell sosial virksomhet, og vil ha koblinger til relevante aktører for å replikere virksomheten til nye områder eller gjøre dypere endringsarbeid.

 • 150 000 kr

 • En-til-en timer med støttespiller fra Tøyen Unlimited

 • Støtte fra medlemmer

 • Tilgang til nye nettverk

 • Verksteder og kapasitetsbygging

 • Drop-in kontorplass

 • Kurs og verksteder

 • Kobling med andre relevante aktører og kobling med investorer

 • Forberedelser til akseleratorprogrammer

Pakkekriterier

 

For å kunne søke en Unlimited pakke må følgende kriterier oppfylles:

Du

 • har en idé om hvordan du kan gjøre noe positivt for nærmiljøet

 • trenger litt hjelp for å vite hvordan du kommer i gang med å etablere eller utvikle en bedrift som kan sikre deg inntekt og levere resultatene du vil

 • har oppholdstillatelse til å bo i Norge

Forretningsideen din

 • løser en sosial- eller miljørelatert utfordring, og bidrar til en positiv endring i bydelen

 • har potensiale til å bli økonomisk bærekraftig og skape inntekt som kan brukes til å løse utfordringen

 • har ambisjoner om å etablere et sosialt selskap

Du og idéen din trenger

 • noen å diskutere ideen med og kartlegge hva som trengs for å utvikle din virksomhet

 • ressurser til å komme i gang og/eller prøve noe innovativt

 • et nettverk av likesinnede som jobber for å levere positiv effekt til nabolaget

 • tilgang til et felles co-working sted hvor du kan finne både arbeidsro, inspirasjon og likesinnede forretningsutviklere

 • hjelp til å orientere deg i SosEnt-landskapet og oversikt over komplementære former for støtte

Hvis du blir en Unlimiter må du

 • bli med på to tredjedeler av felles arrangementer og kurs som nabolagsinkubatoren arrangerer og som du blir eksplisitt invitert til

 • referere til Unlimited og din rolle som Unlimiter i relevant markedsføring

Du kan ikke bruke økonomisk støtte på f.eks

 • Å bidra til lønnen din

 • Å betale gjeld

 • Å betale andres lønn

 • Å betale for vanlig drift av selskap, for eksempel for å dekke en enkeltstående workshop som er et tilbud til kundene dine.

Du kan ikke få støtte dersom

 • ideen er en del av et etablert firma

 • ideen din handler om politik eller religion

 • du tenker at noen andre skal gjøre mye av jobben

Kontakt oss:

 • Facebook - Hvit Circle
 • Linkedin - Hvit Circle
 • Instagram - Hvit Circle
 • Twitter - Hvit Circle
 • YouTube - Hvit Circle
bottom of page