top of page

Abdibasid Mohamed: Prøv det

Abdibasid Coaching

Sosialt mål
Å bekjempe stigma og øke kunnskapsnivået rundt mental helse i innvandrermiljøer.

 

Forretningside
Mange innvandrere og innvandrerfamilier har vært gjennom opprivende eller tunge opplevelser (for eksempel flukt), og sliter med for eksempel fattigdom, redusert fremtidstro, mistillitt til samfunnet, lav mestringsfølelse, og så videre. Stigma og dårlig kunnskap rundt mental helse i innvandrermiljøer gjør at mange som trenger hjelp ikke får det. Dette fører til en ond sirkel som Abdibasid Coaching ser som sitt formål å bryte.

 

Abdibasid Coaching tilbyr en rekke tjenester, både til enkeltpersoner, private foretak, og til personer i hjelpeapparatet. Tilbudet inkluderer foredrag, workshops, coaching, samt samtaler med unge og voksne for å formidle informasjon og mestringsstrategier som lavterskeltilbud.


Bakgrunn
Abdibasid har lang erfaring som praktiserende familieterapeaut, og er nylig utdannet som NLP-coach.

65385123_1090630647801338_87383005693382
bottom of page