top of page
Søk
  • post7338

Nabolaget: En skattekiste av engasjement og ildsjelerI løpet av de høsten 2023 gjennomførte vi i Tøyen Unlimited grundige intervjuer med en rekke personer fra ulike deler av vårt nabolag. Ved å bruke snøballmetoden har vi dykket ned i nabolagets pulsslag og kartlagt hva som virkelig betyr noe for innbyggerne i Bydel Gamle Oslo.

En av de mest slående oppdagelsene vi har gjort, er den store dedikasjonen til vårt nabolag. Selv de som har flyttet ut av området, fortsetter å engasjere seg i fellesskapets trivsel og utvikling. Det er tydelig at når man først har blitt involvert i vårt nabolag, blir det en livsstil som brenner i hjertet til hver enkelt.


Vår bydel har en sterk samhørighetsfølelse, og mange bryr seg ikke bare om sitt eget bomiljø og levekår, men like mye om naboene. Dette kollektive engasjementet skaper et unikt bånd som holder bydelen sammen.


En annen viktig observasjon er det sterke engasjementet for barn og unge. Vår bydel har mange tilbud av aktiviteter og tiltak, men dessverre er det ofte vanskelig for unge å finne frem til dem. Det er et mangfold av tilbud for de yngste, som TSK, Kigo, Sterling, Biblo, Grønland barne- og familieforening, Tøyen Orkester, Håp kompetanse, og mange andre aktører. For ungdommene er det muligheter som Central Park, Sterling, Gamlebyen skatepark, Christiania ballkubb, Forandringshuset, Tøyen akademiet, Samafaler ungdomsklubb, Tekstlab, og andre fantastiske prosjekter. Selv eldre innbyggere i bydelen blir ikke oversett, med flere initiativer som fokuserer på deres behov. Likevel er det et uttalt ønske om flere aktiviteter og møteplasser for alle aldersgrupper. Vi har oppdaget at selv om det er rom for flere, er mange av disse aktivitetene ikke tilstrekkelig synlige for de som er interessert, og rekruttering er en utfordring som mange organisasjoner sliter med.


Et annet problem vi har støtt på er mangel på tilgjengelige lokaler for møteplasser i vår bydel. Dette er en utfordring som krever oppmerksomhet, og det er et presserende behov for å gjøre flere lokaler tilgjengelige for fellesskapets formål. I tillegg er det en etterlysning av kjøkkenfasiliteter for arbeidstrening og flere arbeidsplasser, som ville kunne berike mangfoldet og tilbud til både unge og eldre.


For å oppmuntre og styrke vår bydels engasjement og fellesskapsånd, ber vi alle som føler at de faller innenfor noen av de nevnte kategoriene om å ta et skritt frem og delta aktivt i å forme vår bydels fremtid. Sammen kan vi gjøre vårt nabolag enda bedre og mer levende for alle innbyggerne.


Tekst: Glenn Andersen

Film: Ildfluene

Prosjektet "Nabolag som støtter deg" ble støttet av Gjensidigestiftelsen

227 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

コメント


bottom of page