Bor du på Tøyen og har en idè som kommer ditt lokalsamfunn til gode, eller løser en sosial utfordring i nabolaget/bydelen? Da har du kommet til rett sted.

Velkommen til
Tøyen Unlimited 

Lag en ide på en dag - med mulighet for å søke 10 000 kr. for å teste iden din.

Bli med på Ideverksted med Tøyen Unlimited i høstferien: onsdag 6. oktober kl. 11-16 på Aktivitetshuset K1.

Unlimited Ung Ideverksted gir deg mulighet til å se på nabolaget ditt med nye øyne: Hvordan har jeg det her, og hvordan opplever de rundt meg å bo eller være her? Kan du tenke deg noe som burde vært annerledes? Du kan bli en endringsagent i ditt nabolag!

På ideverkstedet får du bruke din kunnskap og erfaring til å komme på nye ideer til et enda bedre nabolag. Du begynner dagen med blanke ark. Gjennom ulike øvelser får du, sammen med andre, utvikle en ide. 

 

Du kommer til å lære hvordan du kan se muligheter der andre bare ser problemer, og hvordan ideelle foretak kan løse utfordringer og skape positive ringvirkninger i ditt nærmiljø. Du trenger ikke noen forkunnskaper for å være med. Hvis du liker ideen din kan du søke om å få 10 000 NOK til å teste den etter kurset.

 

Program for dagen:

11.00 Velkommen!

-Hvilke styrker har du og de rundt deg?

-Hvilke muligheter ser du i nabolaget ditt?

12.30 Mat

-Se utfordringene rundt deg med et nytt blikk

-Vi lager ideer

14.00 Pause

-Ideutvikling i gruppe

-Vi pitcher ideene til hverandre

-Info om hvordan du kan søke 10 000 NOK for å teste ideen din

16.00 Slutt

 

Kurset passer for deg som er 15-25 år. 

I et nabolag ser man tydelig hva som fungerer og ikke. De som står nœrt et problem kan identifisere det tidlig, og har viktig erfaringskunnskap som kan
brukes til å skape gode løsninger.

 

Å fostre sosialt entreprenørskap i et nabolag er spesielt relevant fordi sosiale entreprenører styrker lokalsamfunnet på flere måter:
• De søker å løse lokale utfordringer
• De selger produkter og tjenester som fyller hull i det eksisterende markedet
• De engasjerer lokal frivillighet
• De skaper lokale arbeidsplasser
• De styrker den lokale økonomien

Illustrasjoner_-11.png

Aktuelt

Bli samarbeidspartner!

Tøyen Unlimited har en rekke metoder og verktøy for å sikre ivaretakelse av Unlimiterne. Dette inkluderer den personlige oppfølgingen fra støttespiller og mentor, å tilrettelegge for en sosial og faglig infrastruktur, samt kompetanseutvikling. Vi er alltid på jakt etter samarbeidspartnere, mentorer og Unlimitere.