Bor du på Tøyen og har en idè som kommer ditt lokalsamfunn til gode, eller løser en sosial utfordring i nabolaget/bydelen? Da har du kommet til rett sted.

Illustrasjoner_-03.png

Velkommen til
Tøyen Unlimited 

I et nabolag ser man tydelig hva som fungerer og ikke. De som står nœrt et problem kan identifisere det tidlig, og har viktig erfaringskunnskap som kan
brukes til å skape gode løsninger.

 

Å fostre sosialt entreprenørskap i et nabolag er spesielt relevant fordi sosiale entreprenører styrker lokalsamfunnet på flere måter:
• De søker å løse lokale utfordringer
• De selger produkter og tjenester som fyller hull i det eksisterende markedet
• De engasjerer lokal frivillighet
• De skaper lokale arbeidsplasser
• De styrker den lokale økonomien

Illustrasjoner_-11.png

Aktuelt

Bli samarbeidspartner!

Tøyen Unlimited har en rekke metoder og verktøy for å sikre ivaretakelse av Unlimiterne. Dette inkluderer den personlige oppfølgingen fra støttespiller og mentor, å tilrettelegge for en sosial og faglig infrastruktur, samt kompetanseutvikling. Vi er alltid på jakt etter samarbeidspartnere, mentorer og Unlimitere.