top of page

Amira Cherni: Prøv det

Spør Meg

Sosialt mål:

Spør Meg skal tilrettelegge for bedre integrering og inkludering i samfunnet. Amira har etter mange år som frivillig i nabolaget i bydel gamle Oslo opplevd at foreldre med minoritetsbakgrunn i nabolaget søker informasjon som kan være vanskelig å finne, og møte med offentlige tjenester byr på utfordringer. Dette ønsker å gründeren bak Spør Meg å gjøre noe med ved å gi foreldre med minoritetsbakgrunn informasjon og veiledning til aktiviteter i bydelen. Dette vil hjelpe foreldre til å ta eierskap til sin involvering i samfunnet. 

 

Forretningside: 

Dette er en veiledning- og informasjonstjeneste hvor gründeren bak bedriften, Amira, skal være en koordinator og ressursperson for beboerne i bydelen i møte med offentlig tilbud og tjenester. Dette kan være alt fra barnehageplass, til fritidsaktiviteter, og voksenopplæring. Spør Meg vil dermed være en viktig bidragsyter til å bryte ulike barrierer for innbyggere med minoritetsbakgrunn til å bli integrert i samfunnet.

 

Bakgrunn: 

Amira, grunnleggeren av Spør Meg, er selv innbygger i bydel gamle Oslo, og har et stort nettverk etter flere år med verv i frivillig organisasjoner og i offentlig sektor.

0L9A5749.jpg
bottom of page